Posiedzenie Zarządu NTK – 3.X.2017

1.

Prezes NTK Bogdan Górny poinformował o przedłożonej przez honorowego prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy Andrzeja Pawlaka propozycji współudziału w organizacji IV Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa w 2019 roku. NTK jako współorganizator tego wydarzenia byłby odpowiedzialny za organizację i rozliczenie dwóch wydarzeń towarzyszących Festiwalowi – tj. Wielkopolskiego Przeglądu Kapel Ulicznych i Podwórkowych oraz kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego.

Czytaj dalej

Pitolinie we wiklinie – 2.IX.2017r.

W muszli koncertowej przy Nowotomyskim Ośrodku Kultury 2 września odbył się kolejny Przegląd Kapel Podwórkowych. Tym razem PITOLINIE WE WIKLINIE dedykowane było pamięci zmarłego w tym roku członka nowotomyskiej Kapeli zza Winkla, autora wielu tekstów pisanych gwarą poznańską i niezapomnianego gawędziarza Andrzeja Bobkiewicza, którego rodzina była gościem honorowym Przeglądu.

Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu NTK – 6.VII.2017r.

1.

Wiceprezes NTK Lucyna Kończal – Gnap zrelacjonowała przebieg – zainicjowanego przez jedną z członkiń Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego – wyjazdu członków i sympatyków naszego Towarzystwa do Szamotuł i Wronek. Jego celem było m. in zacieśnienie współpracy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Wronieckiej, którego Zarząd przed dwoma laty odwiedził Nowy Tomyśl i spotkał się z członkami Zarządu NTK.

Czytaj dalej

Śladami Wacława z Szamotuł i … wronieckiego osiołka

Piękny czerwcowy dzień grupa członków i sympatyków Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego spędziła na wojażach po sąsiednim powiecie szamotulskim. Rolę przewodnika po tych doskonale sobie znanych miejscach przyjął na siebie wiceburmistrz Paweł Mordal, z zamiłowania krajoznawca i przewodnik turystyczny, wieloletni prezes szamotulskiego Oddziału PTTK.

Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu NTK – 27.IV.2017r.

1.

Wiceprezes NTK Lucyna Kończal – Gnap poinformowała członków Zarządu o złożeniu wymaganych sprawozdań z działalności NTK za rok 2016. W wymaganych terminie złożono sprawozdania do Starostwa Powiatowego, Urzędu Skarbowego i GUS-u (formularz SOF-1). Do końca czerwca złożone zostanie sprawozdanie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu NTK – 27.II.2017

1.

Zarząd NTK przyjął informację w sprawie wysokości środków finansowych pozyskanych w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wydanie w 2017 r. czterech numerów pisma społeczno – kulturalnego „Przegląd Nowotomyski”.

Czytaj dalej