Posiedzenie Zarządu NTK – 27.IV.2017r.

1.

Wiceprezes NTK Lucyna Kończal – Gnap poinformowała członków Zarządu o złożeniu wymaganych sprawozdań z działalności NTK za rok 2016. W wymaganych terminie złożono sprawozdania do Starostwa Powiatowego, Urzędu Skarbowego i GUS-u (formularz SOF-1). Do końca czerwca złożone zostanie sprawozdanie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu NTK – 27.II.2017

1.

Zarząd NTK przyjął informację w sprawie wysokości środków finansowych pozyskanych w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wydanie w 2017 r. czterech numerów pisma społeczno – kulturalnego „Przegląd Nowotomyski”.

Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu NTK – 15.XII.2016

1.

Wiceprezes Lucyna Kończal – Gnap, na podstawie informacji złożonej przez jego inicjatorkę i organizatorkę, podsumowała przebieg XII Przeglądu Piosenki Żołnierskiej i Niepodległościowej „Idzie żołnierz borem, lasem..”, który odbył się 8 listopada w Sali NOK-u. W tym roku wzięło w nim udział wyjątkowo dużo zespołów, bo aż 12 z 10 szkół z terenu gminy Nowy Tomyśl, a spoza gminy ze Szkoły Podstawowej w Chmielinku.

Czytaj dalej

Przegląd Piosenki Żołnierskiej i Niepodległościowej 2016

8 listopada 2016 roku w sali widowiskowej Nowotomyskiego Ośrodka Kultury zebrały się szkolne zespoły, aby żołnierską, niepodległościową i patriotyczną pieśnią uczcić zbliżające się Święto Niepodległości. Na organizowany przez nas XII Przegląd Piosenki Żołnierskiej i Niepodległościowej „Idzie żołnierz borem, lasem…” przybyły dzieci  ze szkół podstawowych oraz młodzież gimnazjalna.

Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu NTK – 13.IX.2016

1.

Prezes Bogdan Górny podjął kwestię zorganizowania w lipcu roku 2017 Przeglądu Kapel Podwórkowych „Pitolinie we wiklinie”, który byłby kontynuacją podobnych przeglądów, zorganizowanych dotychczas 2.krotnie przy okazji kolejnych jubileuszy działalności nowotomyskiej Kapeli „Zza Winkla” . Zasugerował, żeby z tych przeglądów uczynić cykliczne wydarzenie kulturalne. Członkowie Zarządu, przychylając się do tej opinii, wyrazili przekonanie o konieczności pozyskania na ten cel środków zewnętrznych. Postanowiono zabiegać o ich pozyskanie.

Czytaj dalej

PNT 2/38/2016

Oddajemy do Państwa rąk wyjątkowy numer „Przeglądu Nowotomyskiego”, poświęcony początkom historii naszego miasta, czyli Feliksowi Szołdrskiemu i jego rodzinie, pocztówkom ze zbiorów Marcina Izydorka, przedstawiającym dawny Nowy Tomyśl oraz oczywiście obchodom 230. lecia naszego miasta.

Czytaj dalej