Sprawozdanie Zarządu Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego z działalności w 2020 roku

W okresie sprawozdawczym – w związku z koniecznymi ograniczeniami kontaktów, spowodowanymi pandemią koronawirusa, Zarząd NTK odbył trzy protokołowane posiedzenia, w trakcie których podjęto szereg działań oraz przygotowano wiele projektów związanych, zarówno z istnieniem towarzystwa jako organizacji pozarządowej, jak i statutowej jego działalności. Zwołał także w dniu 3 marca 2020 roku Walne Zebranie Sprawozdawcze członków NTK. W okresach przerw w bezpośrednich kontaktach bieżąca współpraca Zarządu NTK prowadzona była w oparciu o komunikację elektroniczną.

Czytaj dalej

FILAR KULTURY 2021

Tradycyjnie – na początku roku – przyznaliśmy i wręczyliśmy ustanowioną i ufundowaną przez Zarząd Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego statuetkę FILAR KULTURY. Tym razem uroczystość wręczenia w sali widowiskowej Nowotomyskiego Ośrodka Kultury, z wiadomych względów, miała bardzo kameralny charakter i została połączona z uroczystym wręczeniem Kapeli ZZA WINKLA, obchodzącej w minionym roku jubileusz 40.lecia działalności, nagrody okolicznościowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  W uroczystości uczestniczyli Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner ze swoją zastępczynią Grażyną Pogonowską.

Statuetka przyznawana jest – nie tylko na wniosek członków Zarządu Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego, ale także przez Zarząd NTK na wniosek innych gremiów lub osób – raz do roku, jednorazowo, na podstawie oceny całokształtu działalności i osiągnięć, w trzech kategoriach:  twórca kultury, animator kultury i mecenas kultury.

Czytaj dalej

XV Przegląd Piosenki Żołnierskiej i Niepodległościowej „Idzie żołnierz borem, lasem…” – on-line

W tym roku, podobnie jak czyniliśmy to w minionych 15 latach, z okazji Narodowego Święta Niepodległości  zaprosiliśmy  dzieci i młodzież do muzycznego świętowania, organizując Przegląd Pieśni Żołnierskiej i Niepodległościowej „Idzie żołnierz borem, lasem…”  – tym razem ze względu na panującą epidemię w wersji on-line. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy podjęli to nietypowe wyzwanie i nadesłali nam własne wykonania pieśni i piosenek o patriotycznym wydźwięku. Dziękujemy również niezawodnemu partnerowi – Nowotomyskiemu Ośrodkowi Kultury – za zebranie nadesłanych filmików i przygotowanie materiału filmowego. Zapraszamy do obejrzenia wirtualnego koncertu, który poprowadziła Olga Słocińska, a zmontował Tomasz Tomaszewicz.

Czytaj dalej

Zapraszamy do udziału w Przeglądzie Piosenki Żołnierskiej i Niepodległościowej

 

 

Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w XV Przeglądzie Piosenki Żołnierskiej i Niepodległościowej „Idzie żołnierz borem, lasem…”. Tym razem,  z wiadomych względów,  nie możemy spotkać się z Wami jak zwykle w sali widowiskowej NOK-u na wspólnym muzycznym świętowaniu.  Zapraszamy Was tym razem do wirtualnego koncertowania.

Czytaj dalej

40-lecie Kapeli „Zza Winkla”

W pogodne, niedzielne, wrześniowe popołudnie, w ramach wyjątkowej imprezy plenerowej, jaką był tegoroczny „Nowotomyski Jarmarek” nowotomyska Kapela „Zza Winkla” świętowała swoje 40.lecie. Jubileusz Kapeli, którą dziś tworzą – Bogdan Górny, Józef Kowalonek, Karol Hołod, Krzysztof Droździk, Zofia Dragan i prowadzący tę imprezę Sylwia Prętka-Galas (gwarą) i Miłosz Markiewicz (językiem literackim), stał się okazją do zorganizowania kolejnego Festiwalu Folkloru Miejskiego im. Andrzeja Bobkiewicza „Pitolinie we wiklinie”. Obok Kapeli – Jubilatki, przed licznie zgromadzoną publicznością, wystąpiły także „Kapela znad Baryczy” (z Odolanowa) i Kapela Podwórkowa „Z kopyta” (z Kazimierza Biskupiego).

Czytaj dalej