Spotkanie regionalistów i kolekcjonerów – 7. V. 2019r.

Z inicjatywy członków Zarządu NTK 7 maja odbyło się spotkanie z gronem nowotomyskich regionalistów – kolekcjonerów i miłośników lokalnej przeszłości, podejmujących starania o zachowanie pamięci o ważnych dla historii naszego regionu faktach i ich udokumentowanie.

Czytaj dalej

Na zawsze w naszej pamięci

Wspomnienia są największym skarbem, który pozostawiają nam bliscy odchodzący na wieczny spoczynek. Za ich pośrednictwem możemy wracać do miłych chwil spędzonych razem.

Czytaj dalej

Sprawozdanie Zarządu NTK z działalności w 2018 roku

W okresie sprawozdawczym Zarząd NTK odbył sześć protokołowanych posiedzeń, w trakcie których podjęto szereg działań oraz przygotowano wiele projektów związanych, zarówno z istnieniem towarzystwa jako organizacji pozarządowej, jak i statutowej jego działalności.

Czytaj dalej

Filar Kultury 2019

W gronie członków Zarządu Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego zrodziła się w ubiegłym roku inicjatywa honorowania osób, instytucji lub organizacji, które swoją działalnością wywierają znaczący wpływ  na rozwój życia kulturalnego naszego miasta i gminy, tym samym przyczyniając się do ich promocji .

Ustanowioną i ufundowaną przez Zarząd Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego statuetkę FILAR KULTURY chcemy wręczać raz do roku, na podstawie oceny całokształtu działalności i osiągnięć, w trzech kategoriach:  twórca kultury, animator kultury i mecenas kultury.

Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu NTK – 24.IV.2018r.

1.

Wiceprezes NTK Lucyna Kończal – Gnap poinformowała członków Zarządu o podpisaniu przez przedstawicieli Zarządu NTK z Burmistrzem Nowego Tomyśla umowy na realizację zadania publicznego: „Wydanie w 2018 r. czterech numerów pisma społeczno – kulturalnego „Przegląd Nowotomyski”. Kwota tego dofinansowania wynosi w tym roku 16 000 zł. Poinformowała także, że analogiczna umowa na dofinasowanie ze środków Powiatu Nowotomyskiego w kwocie 1 000 zł podpisania zostanie w dniu jutrzejszym.

Czytaj dalej