Filary Kultury 2023

W poniedziałkowe przedpołudnie, 17 kwietnia, już po raz piąty mieliśmy przyjemność wręczyć Statuetki FILAR KULTURY przyznawane od 2019 roku przez Zarząd Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego – nie tylko na wniosek członków Zarządu, ale także na wniosek innych gremiów lub osób. Przyznawane są jednorazowo, na podstawie oceny całokształtu działalności i osiągnięć, w trzech kategoriach: twórca kultury, animator kultury i mecenas kultury.

Czytaj dalej

10.lecie Nowotomyskiego Piętra Wyrazów Literackich

Przy wypełnionej sali widowiskowej nowotomyskiej biblioteki, która od początku była miejscem cyklicznych spotkań miłośników poezji, w Wigilię, obchodzonego corocznie 21 marca, Światowego Dnia Poezji jubileusz 10.lecia swojej działalności świętowali twórcy skupieni na Nowotomyskim Piętrze Wyrazów Literackich, którzy od pierwszego spotkania hołdują obranemu hasłu – To…myśl szuka słowa. W poetyckim wieczorze uczestniczył, wraz z członkami Zarządu, Ryszard Ratajczak – prezes Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego, które wsparło organizacyjnie jubileuszową galę.

Czytaj dalej

XX Walne Zebranie Sprawozdawcze NTK – 14.III.2023

14 marca członkowie Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego spotkali się na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym. Ważnym momentem obrad było udzielenie Zarządowi NTK absolutorium za rok 2022, poprzedzone przedstawieniem merytorycznego i finansowego sprawozdania Zarządu NTK, a także protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną NTK.

W Walnym Zebraniu Sprawozdawczym uczestniczyło 31 członków NTK.

Czytaj dalej

Sprawozdanie Zarządu NTK z działalności w 2022 roku

Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne (w dniu 30 września 2003 r. wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000174433),  od 1 grudnia 2005 r. posiada status organizacji pożytku publicznego. Towarzystwo posiada statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON – 634558636, ma założone konto nr 06 9058 0000 0000 0005 6818 0001 w Banku Spółdzielczym w Nowym Tomyślu. Członkowie Stowarzyszenia realizują jego cele statutowe, działając na zasadzie wolontariatu.

Siedzibą Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu ( ul. Witosa 8).

Czytaj dalej

Wacław Satkowski – wystawa po latach

W poniedziałkowe popołudnie, 13 marca, w Galerii na Piętrze nowotomyskiej biblioteki odbył się wernisaż  Franciszek Satkowski (1878-1945) – wystawa po latach. Ekspozycja ta jest formą upamiętnienia  twórczości artystycznej przedwojennego mieszkańca Nowego Tomyśla Franciszka Satkowskiego.  Zbiór jego prac jest jedynym zachowanym  zbiorem prac plastycznych przedwojennego mieszkańca naszego miasta.

Czytaj dalej

Dotarła do nas kolejna smutna wiadomość – 26 stycznia zmarł nasz Kolega i Przyjaciel Henryk Stasiński.
Z wykształcenia był nauczycielem z wieloletnim stażem pedagogicznym. Od 2019 roku członkiem Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego, aktywnym uczestnikiem Koła Regionalistów, regionalistą, kolekcjonerem regionaliów  obdarzonym niezwykłą pasją poznawczą i badawczą.
Pogrążonej w smutku Rodzinie wyrazy współczucia i nieodżałowanej straty składa Zarząd Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego wraz z wszystkimi członkami.
Panie Henryku, będzie nam Pana ogromnie brakowało!
Czytaj dalej