Posiedzenie Zarządu NTK – 24.IV.2018r.

1.

Wiceprezes NTK Lucyna Kończal – Gnap poinformowała członków Zarządu o podpisaniu przez przedstawicieli Zarządu NTK z Burmistrzem Nowego Tomyśla umowy na realizację zadania publicznego: „Wydanie w 2018 r. czterech numerów pisma społeczno – kulturalnego „Przegląd Nowotomyski”. Kwota tego dofinansowania wynosi w tym roku 16 000 zł. Poinformowała także, że analogiczna umowa na dofinasowanie ze środków Powiatu Nowotomyskiego w kwocie 1 000 zł podpisania zostanie w dniu jutrzejszym.

Czytaj dalej

Sprawozdanie Zarządu NTK z działalności w 2017 r.

Siedzibą Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu ( ul. Witosa 8).
Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne (w dniu 30 września 2003 r. wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000174433), od 1 grudnia 2005 r. posiada status organizacji pożytku publicznego. Towarzystwo posiada statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON – 634558636, ma założone konto nr 06 9058 0000 0000 0005 6818 0001 w Banku Spółdzielczym w Nowym Tomyślu. Członkowie Stowarzyszenia realizują jego cele statutowe, działając na zasadzie wolontariatu.

Czytaj dalej

XV Walne Zebranie Sprawozdawcze – 14.III.2018r.

 

Otwarcia zebrania dokonał Prezes NTK Bogdan Górny, który stwierdził, że wobec braku quorum w I terminie zebrania [ 17 obecnych – uprawnionych do głosowania – członków NTK, zarządza początek Walnego Zebrania, zgodnie ze Statutem NTK, w drugim terminie tj. po upływie 15 min., bez względu na liczbę obecnych członków. Zebranie rozpoczęło się zgodnie ze Statutem w drugim terminie z udziałem 17 obecnych, uprawnionych do głosowania, członków.
Na wstępie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych w minionym roku członków Towarzystwa: Sylwii Kupiec – sekretarza Zarządu NTK i Jerzego Tyca – członka honorowego NTK.

Czytaj dalej

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków NTK – 14. III. 2018 r.

Zarząd Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego, działając na podstawie § 22 Statutu NTK, zwołuje:

W A L N E   Z E B R A N I E  SPRAWOZDAWCZE  CZŁONKÓW
Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego,

które odbędzie się 14 marca 2018 r., / środa / o godz. 18:00 w sali wystawowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu.
W przypadku braku quorum w I terminie zebrania, wyznacza się II termin zebrania w tym samym miejscu i dniu o godz. 18:15.

Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu NTK – 1.III.2018r.

1.

Zarząd przyjął informację w sprawie wysokości środków finansowych pozyskanych w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wydanie w 2018 r. czterech numerów pisma społeczno – kulturalnego „Przegląd Nowotomyski”. W wyniku konkursu ofert dla organizacji pozarządowych ogłoszonych przez Burmistrza Nowego Tomyśla i Powiat Nowotomyski uzyskane środki wynoszą: 16 000 zł z środków Burmistrza Nowego Tomyśla i 1 000 zł z Powiatu Nowotomyskiego.

Czytaj dalej