Spotkanie – rozmowa wokół książki „Nowotomyskie sagi. Ludzie i wspomnienia”

Na zaproszenie Dyrekcji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, prezes NTK Ryszard Ratajczak i wiceprezes Lucyna Kończal-Gnap wzięli udział w spotkaniu – rozmowie wokół książki Damiana Rożka-Pawłowskiego „Nowotomyskie sagi. Ludzie i wspomnienia”. Spotkanie poprowadzili prof. Violetta Julkowska z Wydziału Historii UAM oraz dr Bartosz Hordecki z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Czytaj dalej

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze – 24 marca 2022

Po dwuletniej, spowodowanej pandemicznymi obostrzeniami przerwie, 24 marca  członkowie Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego spotkali się na Walnym Zebraniu, które w tym roku, w związku z upływem kolejnej kadencji Zarządu NTK, miało charakter sprawozdawczo-wyborczy.
Ważnym momentem obrad było udzielenie Zarządowi NTK absolutorium za lata 2020 i 2021, poprzedzone przedstawieniem merytorycznych i finansowych sprawozdań Zarządu NTK, a także protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną NTK.
W związku z upływem kolejnej kadencji Zarządu NTK przeprowadzone zostały wybory prezesa i członków Zarządu Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego oraz Komisji Rewizyjnej.

Czytaj dalej

FILARY KULTURY 2022

Statuetka FILAR KULTURY przyznawana od 2019 roku przez Zarząd Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego – nie tylko na wniosek członków Zarządu, ale także na wniosek innych gremiów lub osób – jest formą uhonorowania osób, instytucji lub organizacji szczególnie zasłużonych na polu kultury za ich twórczość i aktywność artystyczną, działalność popularyzatorską, wspieranie różnorodnych inicjatyw kulturalnych, które mają znaczący wpływ na rozwój życia kulturalnego i promocję miasta i gminy Nowy Tomyśl oraz utrwalanie wartości regionalnych w obszarze kultury.
Przyznawana jest jednorazowo, na podstawie oceny całokształtu działalności i osiągnięć, w trzech kategoriach: twórca kultury, animator kultury i mecenas kultury.

Czytaj dalej

XVI Przegląd Piosenki Żołnierskiej i Niepodległościowej „Idzie żołnierz borem, lasem…” – on-line

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości  już po raz szesnasty zaprosiliśmy  dzieci i młodzież do muzycznego świętowania, organizując kolejny Przegląd Pieśni Żołnierskiej i Niepodległościowej „Idzie żołnierz borem, lasem…”  – ze względu na panującą epidemię po raz drugi w wersji on-line, ale w nieco zmienionej formie. Serdecznie dziękujemy szkołom, przedszkolom, Państwowej Szkole Muzycznej i Prywatnemu Ognisku Muzycznemu, za to, że podjęli to nietypowe wyzwanie, zechcieli przygotować i wziąć udział w nagraniu własnego wykonania pieśni i piosenek o patriotycznym wydźwięku. Dziękujemy również niezawodnemu partnerowi – Nowotomyskiemu Ośrodkowi Kultury – za wykonanie nagrań i realizację materiału filmowego. Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem pani Cecylii Ślusarz, która na nasze zaproszenie całość poprowadziła oraz panu Tomaszowi Tomaszewiczowi, który materiał filmowy zrealizował. Zapraszamy do obejrzenia tego wirtualnego koncertu.

 

Czytaj dalej

Sprawozdanie Zarządu Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego z działalności w 2020 roku

W okresie sprawozdawczym – w związku z koniecznymi ograniczeniami kontaktów, spowodowanymi pandemią koronawirusa, Zarząd NTK odbył trzy protokołowane posiedzenia, w trakcie których podjęto szereg działań oraz przygotowano wiele projektów związanych, zarówno z istnieniem towarzystwa jako organizacji pozarządowej, jak i statutowej jego działalności. Zwołał także w dniu 3 marca 2020 roku Walne Zebranie Sprawozdawcze członków NTK. W okresach przerw w bezpośrednich kontaktach bieżąca współpraca Zarządu NTK prowadzona była w oparciu o komunikację elektroniczną.

Czytaj dalej