Filar Kultury 2019

W gronie członków Zarządu Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego zrodziła się w ubiegłym roku inicjatywa honorowania osób, instytucji lub organizacji, które swoją działalnością wywierają znaczący wpływ  na rozwój życia kulturalnego naszego miasta i gminy, tym samym przyczyniając się do ich promocji .

Ustanowioną i ufundowaną przez Zarząd Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego statuetkę FILAR KULTURY chcemy wręczać raz do roku, na podstawie oceny całokształtu działalności i osiągnięć, w trzech kategoriach:  twórca kultury, animator kultury i mecenas kultury.

Statuetka przyznawana będzie jednorazowo, nie tylko na wniosek członków Zarządu Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego, ale także przez Zarząd NTK na wniosek innych gremiów lub osób.

Laureaci FILARA KULTURY 2019:

  •  Renata Śmiertelna – FILAR  KULTURY 2019 w dwóch kategoriach twórca kultury i animator kultury za  całokształt pracy twórczej  i niestrudzoną działalność w zakresie animacji kultury
  • Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu –FILAR  KULTURY 2019 w kategorii mecenas kultury za wspieranie instytucji kultury i innych organizatorów życia kulturalnego oraz za stałe i znaczące współfinansowanie wydarzeń kulturalnych

Statuetki FILAR KULTURY 2019 wręczone zostały 1 lutego podczas Koncertu Noworocznego, zorganizowanego przez Burmistrza Nowego Tomyśla w sali widowiskowej Nowotomyskiego Ośrodka Kultury. W imieniu Banku Spółdzielczego statuetkę odebrała prezes Zarządu Mirosława Kortus.

Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu NTK – 24.IV.2018r.

1.

Wiceprezes NTK Lucyna Kończal – Gnap poinformowała członków Zarządu o podpisaniu przez przedstawicieli Zarządu NTK z Burmistrzem Nowego Tomyśla umowy na realizację zadania publicznego: „Wydanie w 2018 r. czterech numerów pisma społeczno – kulturalnego „Przegląd Nowotomyski”. Kwota tego dofinansowania wynosi w tym roku 16 000 zł. Poinformowała także, że analogiczna umowa na dofinasowanie ze środków Powiatu Nowotomyskiego w kwocie 1 000 zł podpisania zostanie w dniu jutrzejszym.

Czytaj dalej

Sprawozdanie Zarządu NTK z działalności w 2017 r.

Siedzibą Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu ( ul. Witosa 8).
Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne (w dniu 30 września 2003 r. wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000174433), od 1 grudnia 2005 r. posiada status organizacji pożytku publicznego. Towarzystwo posiada statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON – 634558636, ma założone konto nr 06 9058 0000 0000 0005 6818 0001 w Banku Spółdzielczym w Nowym Tomyślu. Członkowie Stowarzyszenia realizują jego cele statutowe, działając na zasadzie wolontariatu.

Czytaj dalej

XV Walne Zebranie Sprawozdawcze – 14.III.2018r.

 

Otwarcia zebrania dokonał Prezes NTK Bogdan Górny, który stwierdził, że wobec braku quorum w I terminie zebrania [ 17 obecnych – uprawnionych do głosowania – członków NTK, zarządza początek Walnego Zebrania, zgodnie ze Statutem NTK, w drugim terminie tj. po upływie 15 min., bez względu na liczbę obecnych członków. Zebranie rozpoczęło się zgodnie ze Statutem w drugim terminie z udziałem 17 obecnych, uprawnionych do głosowania, członków.
Na wstępie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych w minionym roku członków Towarzystwa: Sylwii Kupiec – sekretarza Zarządu NTK i Jerzego Tyca – członka honorowego NTK.

Czytaj dalej

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków NTK – 14. III. 2018 r.

Zarząd Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego, działając na podstawie § 22 Statutu NTK, zwołuje:

W A L N E   Z E B R A N I E  SPRAWOZDAWCZE  CZŁONKÓW
Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego,

które odbędzie się 14 marca 2018 r., / środa / o godz. 18:00 w sali wystawowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu.
W przypadku braku quorum w I terminie zebrania, wyznacza się II termin zebrania w tym samym miejscu i dniu o godz. 18:15.

Czytaj dalej