Spotkanie integracyjne – 3 września 2023r.

Dwie dekady z kulturą – pod takim hasłem przebiegało tegoroczne spotkanie integracyjne członków Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego. Miejscem spotkania był wigwam w Przyłęku. Data integracyjnego spotkania – 3 września br. – nie była przypadkowa. Tego dnia przed 20 laty, po latach przerwy, Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne reaktywowało swoją działalność. Fakt ten przypomniał prezes NTK Ryszard Ratajczak, przywołując w swym wystąpieniu najważniejsze dokonania minionego dwudziestolecia.

Czytaj dalej

Historia skryta pod dachem – 5 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

W poniedziałkowe popołudnie 5 czerwca br., salę wystawową Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu wypełnił tłum gości przybyłych na wyjątkową wystawę. Tego dnia miało miejsce oficjalne otwarcie ekspozycji regionalnej pn. Historia skryta pod dachem – stare budownictwo na terenie ziemi nowotomyskiej.
Ekspozycję prezentującą unikatową architekturę drewnianych chat olęderskich oraz starych domostw przygotowali członkowie Koła Regionalistów Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego.

Czytaj dalej

Filary Kultury 2023

W poniedziałkowe przedpołudnie, 17 kwietnia, już po raz piąty mieliśmy przyjemność wręczyć Statuetki FILAR KULTURY przyznawane od 2019 roku przez Zarząd Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego – nie tylko na wniosek członków Zarządu, ale także na wniosek innych gremiów lub osób. Przyznawane są jednorazowo, na podstawie oceny całokształtu działalności i osiągnięć, w trzech kategoriach: twórca kultury, animator kultury i mecenas kultury.

Czytaj dalej

10.lecie Nowotomyskiego Piętra Wyrazów Literackich

Przy wypełnionej sali widowiskowej nowotomyskiej biblioteki, która od początku była miejscem cyklicznych spotkań miłośników poezji, w Wigilię, obchodzonego corocznie 21 marca, Światowego Dnia Poezji jubileusz 10.lecia swojej działalności świętowali twórcy skupieni na Nowotomyskim Piętrze Wyrazów Literackich, którzy od pierwszego spotkania hołdują obranemu hasłu – To…myśl szuka słowa. W poetyckim wieczorze uczestniczył, wraz z członkami Zarządu, Ryszard Ratajczak – prezes Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego, które wsparło organizacyjnie jubileuszową galę.

Czytaj dalej

XX Walne Zebranie Sprawozdawcze NTK – 14.III.2023

14 marca członkowie Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego spotkali się na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym. Ważnym momentem obrad było udzielenie Zarządowi NTK absolutorium za rok 2022, poprzedzone przedstawieniem merytorycznego i finansowego sprawozdania Zarządu NTK, a także protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną NTK.

W Walnym Zebraniu Sprawozdawczym uczestniczyło 31 członków NTK.

Czytaj dalej

Sprawozdanie Zarządu NTK z działalności w 2022 roku

Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne (w dniu 30 września 2003 r. wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000174433),  od 1 grudnia 2005 r. posiada status organizacji pożytku publicznego. Towarzystwo posiada statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON – 634558636, ma założone konto nr 06 9058 0000 0000 0005 6818 0001 w Banku Spółdzielczym w Nowym Tomyślu. Członkowie Stowarzyszenia realizują jego cele statutowe, działając na zasadzie wolontariatu.

Siedzibą Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu ( ul. Witosa 8).

Czytaj dalej