Autorzy Przeglądu Nowotomyskiego

Zygmunt Duda

Opalenicki regionalista, człowiek instytucja, kulturoznawca, pedagog. Autor blisko 30 książek i wieluset artykułów o tematyce regionalnej. Współzałożyciel i pierwszy redaktor naczelny

Czytaj dalej

Lucyna Kończal-Gnap

Polonistka i bibliotekarz, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nauczycielka z wieloletnim stażem, obecnie dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu.

Czytaj dalej

Szymon Konieczny

Bibliotekarz w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Lwówku. Absolwent historii na UAM w Poznaniu. Regionalista. Prezes nowotomyskiego koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19.

Czytaj dalej

Marzena Kortus

Zastępca naczelnika Wydziału Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu. Publikowała w prasie codziennej i periodykach: Kronika Wielkopolski i Przegląd Wielkopolski. Zainteresowania: literatura, fotografia

Czytaj dalej

Sylwia Kupiec

Kulturoznawca, specjalista ds. edukacji regionalnej w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu. Członek Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego. Zainteresowania: socjologia kultury, współczesne zjawiska społeczno-kulturowe, media tradycyjne i elektroniczne, najnowsza historia Polski, muzyka, film, rękodzieło.

Czytaj dalej

Grażyna Matuszak

Absolwentka Studium Technik Teatralno-Filmowych w Łodzi. Regionalistka; współtwórczyni Nowotomyskiej Galerii Internetowej; współorganizatorka wystaw regionalnych z cyklu Spotkania z naszą przeszłością.

Czytaj dalej

Izabela Putz

Romanistka, specjalista ds. animacji kultury w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu. Zainteresowania: psychologia społeczna, realia społeczno-polityczne, kultura Białorusi i Ukrainy, a także

Czytaj dalej

Ryszard Ratajczak

Absolwent turystyki i rekreacji na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracownik Wydziału Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, prowadzący Gminny Ośrodek Informacji. Zainteresowania: film, historia, twórczość Stephena Kinga, ludowa sztuka sakralna.

Czytaj dalej

Damian Rożek-Pawłowski

Politolog, dziennikarz, bibliotekarz. Na co dzień pracuje w  Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Od 2013 roku jest stałym współpracownikiem „Przeglądu Nowotomyskiego”, w którym publikuje cykl artykułów poświęconych mieszkańcom Nowego Tomyśla i okolic. Prowadzi autorski blog prezentujący nowotomyską przeszłość poprzednilokatorzy.blogspot.com.

Czytaj dalej

Tomasz Siwiński

Pedagog z wykształcenia. Od urodzenia mieszkający w Nowym Tomyślu, pracujący tam, gdzie aktualnie jest dla niego praca. Hobbystycznie zajmuje się dziennikarstwem sportowym, stara się skrupulatnie dokumentować

Czytaj dalej

Piotr Szwiec

Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, kierownik Pracowni Projektowania Struktur Krajobrazu Regionalnego w Katedrze Architektury i Urbanistyki

Czytaj dalej

Aleksandra Tabaczyńska

Dziennikarka podejmująca tematykę społeczną dotyczącą lokalnego środowiska. Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Podyplomowych Studiów Dziennikarskich na UAM.

Czytaj dalej

Maria Tyszkowska

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej, emerytowana nauczycielka przedmiotów ogólnomuzycznych w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. W. Lutosławskiego w Nowym Tomyślu; w latach 1963 – 1988 jej dyrektor, a od 1996 do 2002 r. wicedyrektor. Członek Zarządu Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego.

Czytaj dalej

Bogumił Wojcieszak

Absolwent UAM w Poznaniu. Doktor nauk humanistycznych, wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Autor ponad 400 publikacji, naukowo zajmujący się głównie

Czytaj dalej

Daria Zarabska-Bożejewicz

Doktor nauk biologicznych, asystent w Instytucie Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu. Zainteresowania: porosty, ochrona przyrody, edukacja ekologiczna, krajoznawstwo, sztuka ludowa, haftowanie.

Czytaj dalej

Edmund Żurek

Geograf, ekolog, regionalista. Długoletni nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. M. Kopernika w Nowym Tomyślu. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowotomyskiego I kadencji (1998 – 2002).

Czytaj dalej

Sławomir Adamiak

Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu. Leśnik, pracownik Nadleśnictwa Bolewice. Zainteresowania: ekologia, literatura, film.

Czytaj dalej

Tomasz Andrzejewski

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalista z zakresu marketingu politycznego.

Czytaj dalej

Jan Bąbelek

Mieszkaniec Wytomyśla. Z wykształcenia technik rolnik, społecznik, wieloletni członek OSP w Wytomyślu; z zamiłowania regionalista i pasjonat lokalnej historii.

Czytaj dalej

Beata Baran

Dyrektor Nowotomyskiego Ośrodka Kultury – uprzednio wieloletni kierownik Działu Imprez, instruktor tańca i konferansjer. 

Czytaj dalej

Krzysztof Błaszczyk

Doktor nauk humanistycznych. St. wizytator w Wielkopolskim Kuratorium Oświaty. Inicjator Pomnika Katyńskiego w Wolsztynie i Kwatery Wojennej w Obrze.

Czytaj dalej

Andrzej Bobkiewicz

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Emerytowany nauczyciel wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i w Zespole Szkół Zawodowych

Czytaj dalej

Iwona Bobowska

Pracownik Urzędu Miejskiego w Opalenicy. Absolwentka prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Podyplomowego Studium Dziennikarstwa na tej uczelni.

Czytaj dalej

Witold Bożejewicz

Doktor nauk chemicznych, absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nauczyciel chemii w gimnazjum i liceum.

Czytaj dalej

Zbigniew Chodyła

Historyk, pracownik naukowy Uniwersytetu Zielonogórskiego, autor ponad 125 publikacji naukowych (wśród nich 7. w językach francuskim, niemieckim i angielskim),

Czytaj dalej

Jakub Czekała

Absolwent Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu na wydziale dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Dziennikarz Głosu Wielkopolskiego.

Czytaj dalej

Maria Czekała

Absolwentka Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych na Uniwersytecie Warszawskim, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuślinie,

Czytaj dalej

Teresa Dziewiałtowska-Gintowt

Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przez kilka lat pracująca w szkolnictwie. Przez wiele lat zatrudniona w służbie zdrowia jako masażystka.

Czytaj dalej

Małgorzata Dzieżyc

Polonistka, nauczycielka w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu. Współautorka szkolnych publikacji dotyczących Patrona szkoły.

Czytaj dalej

Lidia Gałęcka

Polonistka, nauczyciel z wieloletnim stażem w placówkach oświatowych Nowego Tomyśla. Zainteresowania: literatura piękna, historia, edukacja regionalna.

Czytaj dalej

Witold Gostyński

Inżynier, projektant układów automatyki, tłumacz języka francuskiego i niemieckiego. Autor, tłumacz i redaktor publikacji krajoznawczych i przewodników turystycznych

Czytaj dalej

Mieczysław Janas

Mieszkaniec Wąsowa, ślusarz, rencista. Prowadzi małe gospodarstwo rolne, hoduje pszczoły. Interesuje się historią lokalną i przyrodą. Jest inicjatorem upamiętniania grobów wojennych

Czytaj dalej

Tadeusz Janicki

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii, pracownik naukowy Zakładu Historii Gospodarczej Instytutu Historii UAM w Poznaniu. Autor wielu prac

Czytaj dalej

Agnieszka Kaczmarek

Antropolog i kulturoznawca; adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pełni funkcję dziekana Miedzichowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Czytaj dalej

Agnieszka Kaczmarek

Nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. M. Kopernika w Nowym Tomyślu. Opiekunka Szkolnego Koła Dziennikarskiego Echo Kopernika.

Czytaj dalej

Aleksandra Kaczmarek

Absolwentka Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, st. bibliotekarz, zatrudniona w wytomyskiej Filii Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu.

Czytaj dalej

Anna Kaczmarek

Absolwentka Wydziału Edukacji Muzycznej na Akademii Muzycznej w Poznaniu. Kierownik Wiejskiego Domu Kultury w Bukowcu oraz nauczycielka muzyki w szkołach podstawowych

Czytaj dalej

Tomasz Kasper

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu. Wokalista zespołu Dog in the Fog.  Zainteresowania: muzyka.

Czytaj dalej

Małgorzata Kasperczak

Pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Taklamakan w Opalenicy, z wieloletnim stażem. W latach 1983 – 2005 sekretarz redakcji Ech Opalenickich, adiustator i korektor.

Czytaj dalej

Martyna Kimstacz

Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracownik Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu,

Czytaj dalej

Magdalena Konieczna

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; mgr filologii rosyjskiej. Pracownik Biura Promocji i Rozwoju oraz Zarządzania Funduszami

Czytaj dalej

Piotr Kościański

Nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu; absolwent Wydziału Historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, o specjalności historia wojskowości.

Czytaj dalej

Zdzisław Kościański

Doktor nauk humanistycznych, autor blisko 400 publikacji. Przewodniczący Komisji Historycznej Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19.

Czytaj dalej

Barbara Kostyra

Bibliotekarz z wieloletnim stażem, kierownik Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zbąszyniu. Animatorka wielu wydarzeń kulturalno – edukacyjnych w placówce bibliotecznej

Czytaj dalej

Arno Kraft

Nowotomyślanin urodzeniem i sercem, obecnie mieszkaniec Berlina. Z wykształcenia nauczyciel geografii. Autor cennych poznawczo publikacji poświęconych dziejom powiatu nowotomyskiego,

Czytaj dalej

Michał Kupczyk

Doktor nauk biologicznych. Pracownik Zbiorów Przyrodniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek towarzystw przyrodniczych i rad parków krajobrazowych.

Czytaj dalej

Katarzyna Kutzmann-Solarek

Dyrektor Zbąszyńskiego Centrum Kultury, poetka, współtwórczyni i aktorka Teatru S, a obecnie Grupy S – zbąszyńskiej sceny plastycznej. Zajmuje się sztukami plastycznymi i poezją,

Czytaj dalej

Joanna Legierska-Dutczak

Asystentka w Zakładzie Architektury Wnętrz i Rzeźby Katedry Architektury i Urbanistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego; absolwentka Instytutu Sztuk Wizualnych

Czytaj dalej

Wiesława Lisek

Prezes Stowarzyszenia Aktywna wieś w Zębowie. Radna Rady Miejskiej we Lwówku. Działaczka społeczna. Wraz z mężem Maciejem prowadzi gospodarstwo rolne.

Czytaj dalej

Katarzyna Łukaszewicz

Absolwentka politologii na Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Inspektor w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu. Zainteresowania: literatura, podróże, kulinaria.

Czytaj dalej

Andrzej Mainka

Wiceburmistrz Opalenicy. Mgr inżynier ogrodnictwa. Członek założyciel (1993), a następnie wiceprezes i prezes Polskiego Związku Producentów Szparaga.

Czytaj dalej

Jan (Janusz) Matuszewski

Absolwent nowotomyskiego gimnazjum, a następnie Państwowego Liceum Pedagogicznego. W 1948 r. zatrudniony w Szkole Podstawowej w Wytomyślu. Założył Tajną Organizację Wyzwoleńczą

Czytaj dalej

Przemysław Mierzejewski

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, inżynier budownictwa i informatyk. Od 1995 r. mieszkaniec Nowego Tomyśla. Zainteresowania: historia regionalna, nieekstremalna turystyka rowerowa.

Czytaj dalej

Patrycja Mikołajczak

Projektant, architekt wnętrz, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, asystent w Pracowni Projektowania Struktur Krajobrazu Regionalnego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Czytaj dalej

Justyna Mleczak

Studentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie. Wielokrotnie nagradzana i wyróżniana w ogólnopolskich konkursach poetyckich;

Czytaj dalej

Paweł Mordal

Z wykształcenia prawnik, z zamiłowania krajoznawca i regionalista. Zawodowo przez wiele lat związany z samorządami Ostroroga, Szamotuł i powiatu szamotulskiego. Od 2015 roku Zastępca Burmistrza Nowego Tomyśla. Dziennikarz, współzałożyciel i redaktor prasy lokalnej Ziemi Szamotulskiej.

Czytaj dalej

Grzegorz Nawrot

Projektant wzornictwa przemysłowego. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Mieszkaniec Niegolewa, zatrudniony w firmie Scanbech.

Czytaj dalej

Marek Nyćkowiak

Sekretarz Gminy Zbąszyń; wcześniej kierownik Wydziału Edukacji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu. Wykształcenie ekonomiczne i teologiczne.

Czytaj dalej

Zofia Pacholak-Laskowska

Inżynier chemik; kierownik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu. Pasjonuje się przyrodę, lubi piesze i rowerowe wędrówki, interesuje się literaturą piękną.

Czytaj dalej

Magdalena Pawelska

Absolwentka Politechniki Poznańskiej. Pracownik Zbąszyńskiego Centrum Kultury i Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej i Regionu Kozła. Sekretarz Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego Przestrzeń.

Czytaj dalej

Maciej Pawlak

Mistrz plecionkarski; związany z wikliną rodzinnie w trzecim pokoleniu. Współtwórca wiklinowego oblicza Nowego Tomyśla oraz Olandii. Zaprojektował m. in. stoisko Urzędu Marszałkowskiego

Czytaj dalej

Paweł Pawlicki

Emerytowany nauczyciel matematyki i informatyki z wieloletnim stażem w placówkach oświatowych Nowego Tomyśla, także na stanowiskach kierowniczych. Działacz społeczny.

Czytaj dalej

Karol Piotrzkiewicz

Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracownik Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Opalenicy. Zainteresowania: kino, literatura, muzyka, psychologia.

Czytaj dalej

Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska

Doktor habilitowany, językoznawca. Prowadzi badania z zakresu onomastyki w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznaniu. Przewodnicząca Komisji Onomastycznej

Czytaj dalej

Adam Rybarczyk

Absolwent ASP w Poznaniu, a także leśnik, miłośnik przyrody. Zainteresowania: architektura krajobrazu, ze szczególnym uwzględnieniem naturalnego piękna przyrody .

Czytaj dalej

Krzysztof Rzepa

Doktor habilitowany, profesor na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się głównie dziejami nowożytnymi i najnowszą historią Niemiec, Polski i Wielkopolski. Zbąszynianin z pochodzenia.

Czytaj dalej

Robert Salwowski

Trener – konsultant w dziedzinie psychologii biznesu, zajmujący się szkoleniami i konsultingiem dla firm oraz coachingiem managerów. Szef marketingu LKS Budowlani. Zainteresowania: ciężary, historia Polski i Warszawy.

Czytaj dalej

Janusz Skowroński

Dziennikarz, autor artykułów i książek o tajemnicach II wojny światowej na Dolnym Śląsku (m. in. Tajemnice zamku Czocha, Tajemnice Gór Izerskich) oraz relacjach polsko-niemieckich w jej następstwie. Mieszka w Lubaniu na Dolnym Śląsku.

Czytaj dalej

Dariusz Stachecki

Nauczyciel informatyki i wicedyrektor Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu, absolwent pedagogiki na UAM w Poznaniu i studiów podyplomowych z informatyki.

Czytaj dalej

Magdalena Stachowiak

Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nauczycielka języka polskiego w Gimnazjum im. Generała Kazimierza Sosnkowskiego w Opalenicy.

Czytaj dalej

Jerzy Stankiewicz

Z zawodu technik rolnik, absolwent Technikum Rolniczego w Starym Tomyślu. Z zamiłowania muzyk – w latach 1973-74 instruktor muzyczny w Domu Kultury w Nowym Tomyślu,

Czytaj dalej

Krzysztof Szeffner

Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku historia oraz podyplomowych studiów na AWF w Poznaniu na kierunku trenerskim. Instruktor Pracowni Modelarstwa

Czytaj dalej

Justyna Szofer-Andrzejewska

Pedagog szkolny w Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu. Z wykształcenia pedagog o specjalizacji opiekuńczo-wychowawczej i seksuolog o specjalizacji: poradnictwo.

Czytaj dalej

Ewelina Szofer-Pajchrowska

Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego, mgr inżynier zarządzania i marketingu o specjalności: zarządzanie finansami. Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu.

Czytaj dalej

Tadeusz Szymański

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bolewice. Absolwent Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu. Pasjonuje się przyrodą, sportami zimowymi i wodnymi.

Czytaj dalej

Gudrun Tabbert

Mieszkanka Niemiec, której rodzina wywodzi się z Sątop, gdzie mieszkała już od poł. XVIII w. Miłośniczka historii i genealogii ziemi nowotomyskiej.

Czytaj dalej

Grażyna Targiel

Absolwentka Studium Nauczycielskiego w Sulechowie, emerytowana nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Wytomyślu, radna Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu w kadencji 2010 -2014.

Czytaj dalej

Teresa Tomsia

Poetka, eseistka, animatorka kultury; autorka książek poetyckich: Wieczna rzekaDer ewige Fluss (1996), Przed pamięcią (2000), Skażona biel (2004), Wątpiąc, idę (2005) oraz prozy dokumentalizowanej Dom utracony, dom ocalony (2009). Publikowała

Czytaj dalej

Zbigniew Torchała

Absolwent kierunku: zarządzanie i marketing na Uniwersytecie Zielonogórskim. B. dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury we Lwówku. Obecnie prywatny przedsiębiorca.

Czytaj dalej

Izabela Trzeciak

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Polonistka w opalenickim liceum, współrealizująca projekt klasy akademickiej.

Czytaj dalej

Sebastian Tuliński

Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor pracy magisterskiej NSZZ „Solidarność” w województwie poznańskim w latach 1980 – 1981,

Czytaj dalej

Mateusz Uramowski

Inżynier budownictwa kubaturowego, absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska.

Czytaj dalej

Andrzej Wałęsa

Dyrektor Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. Nauczyciel chemii. Działacz społeczno-kulturalny m. in. Prosinfoniki.

Czytaj dalej

Krzysztof Waśko

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury we Lwówku. Absolwent studium teatralnego, instruktor prowadzący grupy teatralne.

Czytaj dalej

Stanisława Waszkowiak

Emerytowana nauczycielka nauczania początkowego. Obecnie podróżniczka i fotografik. Uczestniczka wielu wypraw trekkingowych. Pasjonatka fotografii podróżniczej

Czytaj dalej

Dorota Wiśniewska

Absolwentka filologii polskiej na UAM w Poznaniu, nauczyciel dyplomowany języka polskiego w Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.

Czytaj dalej

Tomasz Wlekły

Nauczyciel matematyki w Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu. Prezes Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego.

Czytaj dalej

Ewa Wojtanowska

Dyrektor Gimnazjum Niepublicznego w Chraplewie. Członek Komendy Hufca ZHP w Nowym Tomyślu i sekretarz Rady Przyjaciół Harcerstwa.

Czytaj dalej

Stefan Wojtkiewicz (1935 – 2013)

Historyk z wieloletnim stażem nauczycielskim. Harcmistrz, członek Komendy Hufca ZHP i przewodniczący Rady Przyjaciół Harcerstwa i Harcerskiego Kręgu Seniora Bratnich Rąk w Nowym Tomyślu.

Czytaj dalej