Z historii NTK

Poprzednikiem Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego był działający od 1964r. Powiatowy Oddział Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego, od 1970 r. istniejący jako Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne.Założycielami tej organizacji byli ludzie zasłużeni dla społeczności lokalnej: Henryk Błaż, Antoni Janiszewski, Edward Kaczmarek, Czesław Krolek,  Jerzy Tyc, Stefan Wojtkiewicz, Zdzisław Wałęsa i Antonina Woźna.

Statutową działalność stowarzyszenia charakteryzował wyraźnie określony profil – kultura, rozumiana w sposób bardzo szeroki. Inicjatyw podejmowanych i zrealizowanych przez towarzystwo, głównie w latach 70. i 80. ubiegłego wieku było bardzo wiele, do najważniejszych wszakże należały:

  • modernizacja baz lokalowych bibliotek, świetlic i domów kultury, tworzenie

izb regionalnych,

  • aktywizacja ruchu amatorskiego (chóry, zespoły folklorystyczne, kapele

ludowe),

  • organizowanie przeglądów kapel, festiwali, chórów oraz  plenerów

malarskich, wikliniarskich i fotograficznych.

NTK prowadziło też ożywioną działalność wydawniczą:

  • publikowano Nowotomyskie Kroniki Filmowe,
  • z okazji obchodów 200.lecia Nowego Tomyśla powstało wiele

opracowań o mieście, w tym pierwsza monografia „Zarys dziejów Nowego Tomyśla”,

  • wydano też kilka tomików wierszy lokalnych poetów.

 

 

(Więcej o działalności NTK w artykule Katarzyny Łukaszewicz „Z tradycji Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego”, zamieszczonym w „Przeglądzie Nowotomyskim” nr 2 z 2008 r.)