Laureaci

FILAR KULTURY 2020

Zdzisław (Zdzich) Połącarz – FILAR  KULTURY 2020 w kategorii twórca kultury za  całokształt pracy twórczej

Artysta malarz o imponującym 60.letnim dorobku artystycznym w kraju i zagranicą. Członek Związku Plastyków Warmii i Mazur, Stowarzyszenia Artystów Niepełnosprawnych w Krakowie, Stowarzyszenia Artystów Polskich na Ukrainie i Białorusi, a także członkiem Stowarzyszenia Artystów Integracji Europejskiej SAIE w Szczecinie i od 2010 roku Stowarzyszenia Artystów Angielskich w Bostonie. Wypowiada się w różnych technikach plastycznych, m.in. w rysunku, pastelu, malarstwie olejnym i akwarelowym. Tematami jego prac są najczęściej:  stara architektura, pejzaże wiejskie, obiekty sakralne, przyroda, portrety i martwa natura. Jego twórczość cechuje subtelność i nastrojowość.

Zdzich Połącarz jest od lat niestrudzonym inicjatorem, komisarzem i konsultantem plenerów malarskich i malarsko-rzeźbiarskich, które zaowocowały aktywną współpracą artystów polskich, niemieckich, rosyjskich, białoruskich i ukraińskich. Na swoim koncie ma wyjątkowo bogaty dorobek artystyczny: 174 wystawy indywidualne i 669 wystaw zbiorowych w kraju i za granicą oraz uczestnictwo w 336 plenerach krajowych i międzynarodowych.  Wśród wielu przyznanych mu wyróżnień i odznaczeń, znajdują się m. in.: Nagroda Ministra Kultury i Sztuki (1997), Złoty Krzyż Zasługi za całokształt działalności (2002), Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski (2004), Puchar Wicemarszałka Sejmu RP Józefa Zycha dla najaktywniejszego plenerowicza europejskiego (2005), Krzyż Honorowy za osiągnięcia międzynarodowe, Wiedeń (2007), CERTYFIKATE OF ACHIEVEMENT Columbus, Ohio i  Honorowy „Złoty Hipolit” (2014) przyznany przez Kapitułę Towarzystwa Hipolita Cegielskiego.

Prace Zdzisława Połącarza znajdują się w zbiorach muzealnych w kraju i za granicą oraz w kolekcjach prywatnych. Ukazały się także w wydawnictwach albumowych: „Oświęcim i Grodzisk Wlkp. w grafice”, „Ginąca architektura oraz stare kościółki i zabytki w Małopolsce”, „Uroki plenerowe w rysunkach graficznych”, „Moje miasta w rysunkach graficznych”, „Najpiękniejsze zakątki Krotoszyna w akwareli”, „Miasta Europy w akwareli” – dwa tomy, „Uroki plenerowe i skanseny w akwareli”, „Wielkopolskie kościoły drewniane”, „Śląskie kościoły drewniane”, „Architektura drewniana powiatu grodziskiego”, „Zabytki architektury powiatu międzychodzkiego”, „Zabytkowe wiatraki powiatu pleszewskiego” oraz w postaci serii pocztówek. Eksponowane są w stałych galeriach: Galerii „Zdzich” w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu  oraz Galerii  „Zdzich i przyjaciele” w Przedsiębiorstwie Budowlanym DOMBUD w Nowym Tomyślu.

Karol Rogacz – FILAR  KULTURY 2020 w kategorii animator kultury za  całokształt pracy twórczej  i niestrudzoną działalność w zakresie animacji kultury

Muzyk, kompozytor, aranżer, bandleader, kapelmistrz i multiinstrumentalista  od 25 lat jest związany zawodowo z Nowotomyskim Ośrodkiem Kultury, a od 8 lat także z  Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury we Lwówku Wlkp. Od lat angażuje liczne rzesze uczestników w inicjowane i organizowane przez siebie przedsięwzięcia kulturalne o charakterze muzycznym. Ich innowacyjność, wysoki poziom artystyczny i atrakcyjność  zapewniły im wieloletnią kontynuację. 

Cykl koncertów „Karol Big Band & Przyjaciele” umożliwia prezentację, a czasem także rozwój, talentów uzdolnionych muzycznie osób najczęściej nie związanych zawodowo z muzyczną branżą. Dzięki mającemu już 24.letnią historię Big Band Festiwalowi, którego idea nierozerwalnie związana jest z działalnością Karol Big Bandu, Nowy Tomyśl zyskał miano „polskiej stolicy muzyki big bandowej”, a Karol Rogacz otrzymał dyplom specjalny jurorów Big Band Festiwalu „Za ogromny wkład w podnoszenie poziomu polskich big bandów.” Udział w tej muzycznej imprezie, której od początku patronuje artysta tej miary co Jan Ptaszyn Wróblewski, wzięło dotąd blisko 80 zespołów nie tylko z Polski, ale także z Niemiec, Węgier, Rosji, a nawet Stanów Zjednoczonych, a na festiwalowej estradzie nowotomyska publiczność podziwiać mogła takie gwiazdy scen muzycznych jak: Ewa Bem, Urszula Dudziak, Ewa Uryga, Henryk Miśkiewicz, czy Stanisław Sojka. Karol Rogacz wprowadził również do nowotomyskiego kalendarza kulturalnego Chóralny Podkoziołek – coroczną imprezę o międzypowiatowym zasięgu,  skupiającą amatorskie zespoły śpiewacze, w tym także zespoły, nad którymi osobiście sprawuje od lat opiekę artystyczną.

Jako animator kultury, ze szczególnym uwzględnieniem kultury muzycznej, Karol Rogacz skutecznie wykorzystuje istniejący w naszej lokalnej społeczności potencjał, swoją działalnością przyczynia się nie tylko do popularyzacji kultury muzycznej, ale także sprzyja     zacieśnianiu społecznych więzi i współdziałaniu lokalnych instytucji, organizacji, zespołów, szkół i osób. Chętnie przekazuje swą wiedzę i umiejętności innym,  dbając szczególnie o rozwój twórczości amatorskiej.  Swoją postawą i wieloletnią działalnością udowadnia, że muzyka nie zna granic, wieku i podziałów.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska TOP-TOMYŚL w Nowym Tomyślu – FILAR  KULTURY 2020 w kategorii mecenas kultury za wspieranie instytucji kultury i innych organizatorów życia kulturalnego oraz za stałe i znaczące współfinansowanie wydarzeń kulturalnych

Posiadająca  ugruntowaną pozycję na rynku, oferująca konsumentom szeroką gamę wysokiej jakości produktów, wielokrotnie za nie na konsumenckim rynku nagradzana i wyróżniana    Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska TOP-TOMYŚL w Nowym Tomyślu  od wielu lat wspiera nowotomyską kulturę, angażując się w realizację wielu przedsięwzięć kulturalnych i kulturalno-edukacyjnych, realizowanych przez instytucje kultury, placówki oświatowe, kluby, koła gospodyń wiejskich, organizacje i stowarzyszenia. Dostrzegając i rozumiejąc potrzeby kulturalne lokalnych środowisk, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska TOP – TOMYŚL, ze szczególną życzliwością i troską wspiera inicjatywy i wydarzenia służące kultywowaniu lokalnych tradycji, prezentacji i rozwojowi rodzimych talentów, ocalaniu materialnych świadectw przeszłości, ale także  dostarczające wielu niezapomnianych emocji i wzruszeń artystycznych oraz służące integracji mieszkańców., Cieszące się dużym zainteresowaniem, organizowane m. in. wspólnie z Nowotomyskim Domem Kultury, pikniki i warsztaty kulinarne, połączone z licznymi konkursami i degustacjami,  mają na celu nie tylko propagowanie zdrowego odżywiania, ale także posiadają walory edukacyjne w zakresie wiedzy o regionie i lokalnych produktach.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska TOP – TOMYŚL co roku wspiera organizację Jarmarku Chmielo-Wikliniarskiego i plenerowej imprezy bibliotecznej Przystanek: Biblioteka!, zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, szkolnych i międzyszkolnych konkursów oraz zawodów sportowych. Jej wsparcie umożliwia organizatorom tych wydarzeń zapewnienie wysokiego poziomu imprez.  

Na szczególne słowa uznania zasługuje wsparcie, jakiego Spółdzielnia Mleczarnia TOP – TOMYŚL udziela potrzebującym pomocy, przekazując swe produkty do Domów Opieki Społecznej oraz wspomagając organizatorów wielu akcji charytatywnych.

 

FILAR KULTURY 2019

Renata Śmiertelna – FILAR  KULTURY 2019 w dwóch kategoriach twórca kultury i animator kultury za  całokształt pracy twórczej  i niestrudzoną działalność w zakresie animacji kultury

Teatrolog, animator, reżyser, autorka scenariuszy wielu spektakli teatralnych i widowisk, poetka, zasłużony działacz kultury, ale przed wszystkim człowiek-  ikona, osoba, bez której trudno sobie wyobrazić Nowotomyski Ośrodek Kultury. Pomysłodawczyni wielu imprez i projektów, z powodzeniem od lat realizowanych w NOK-u: Turnieju Wsi, który w ubiegłym roku obchodził okrągły jubileusz 30. lecia, „Śpiewnika domowego” oraz „Pastorałki nowotomyskiej”.

Niezwykle charyzmatyczny instruktor teatralny, prowadzący od lat trzy zespoły teatralne: Teatrzyk  Malutki – dla najmłodszych, Teatr Tymczasowy – dla młodzieży oraz Amatorską Grupę Teatralną – dla dorosłych. Wychowała kilka pokoleń aktorów amatorów, ale nie tylko – również zawodowców.

Do grona jej wychowanków należą m. in. Mateusz Kościukiewicz – jeden z najbardziej obiecujących aktorów filmowych młodego pokolenia oraz Mariusz Orzełek – aktor lalkarz, współtwórca białostockich teatrów dla dzieci, a także wielu aktorów młodego pokolenia, występujących na deskach m. in. teatrów wrocławskich.

Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu – FILAR  KULTURY 2019 w kategorii mecenas kultury za wspieranie instytucji kultury i innych organizatorów życia kulturalnego oraz za stałe i znaczące współfinansowanie wydarzeń kulturalnych

Od wielu lat wspiera nowotomyską kulturę, angażując się w realizację wielu przedsięwzięć kulturalnych i kulturalno-edukacyjnych, realizowanych przez instytucje kultury, placówki oświatowe, kluby, koła gospodyń wiejskich, organizacje i stowarzyszenia – na całym obszarze swego działania.

Dostrzegając i rozumiejąc potrzeby kulturalne lokalnych środowisk, ze szczególną życzliwością i troską wspiera inicjatywy i wydarzenia służące podtrzymywaniu lokalnej tożsamości i kultywowaniu lokalnej tradycji, prezentacji i rozwojowi rodzimych talentów, ocalaniu materialnych świadectw przeszłości, ale także  dostarczające wielu niezapomnianych emocji i wzruszeń artystycznych oraz służące integracji mieszkańców.

Także w roku minionym wsparł szereg kulturalnych przedsięwzięć organizowanych na terenie naszego miasta i gminy; w tym: coroczny Jarmark Chmielo – Wikliniarski, I Mistrzostwa Polski w Wyplataniu, Piknik Historyczny „Armii w darze.  W 80.rocznicę przekazania broni ze zbiórki Funduszu Obrony Narodowej”, szkolne i międzyszkolne konkursy i inne wydarzenia organizowane dla uczczenia 100.rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i 100.rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, festyny organizowane przez Koła Gospodyń Wiejskich z Bukowca, Cichej Góry, Paproci, Przyłęku i Róży Wsi. Wielowymiarowa pomoc  Banku Spółdzielczego  umożliwia   organizatorom tych imprez zapewnienie wysokiego  – merytorycznego i artystycznego – poziomu imprez.  

Na osobne podkreślenie i słowa uznania zasługuje także wsparcie, jakiego Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu udziela potrzebującym pomocy, angażując się od lat w wiele   akcji charytatywnych.