O nas

Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne (NTK) jest stowarzyszeniem, którego celem jest m. in. wspieranie i upowszechnianie różnych form życia kulturalnego na terenie naszego miasta i gminy, a w szczególności:

  • inspirowanie ruchu intelektualnego wspierającego rozwój ziemi nowotomyskiej;
  • poznawanie, kultywowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturalnego regionu;
  • propagowanie trwałych, historycznych wartości dorobku społeczno-gospodarczego;
  • współudział w tworzeniu i realizacji programów rozwoju kulturalnego;
  • rozwijanie różnorodnych form samorządu kulturalnego, służących wyrażaniu opinii, zaspakajaniu potrzeb społeczno-kulturalnych obywateli;
  • wspieranie i upowszechnianie tradycyjnych oraz nowych form aktywności społeczno-kulturalnej, regionalnych stowarzyszeń kulturalnych, ogniw samorządu terytorialnego, związków  twórczych i innych organizacji społecznych.

Rozpoczęło swą działalność we wrześniu 2003 roku. Od grudnia 2005 r. posiada status organizacji pożytku publicznego. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podatnicy wspierać mogą jego działalność statutową, przekazując na jego konto kwotę stanowiącą 1,5 % należnego podatku.

Zapraszamy w nasze szeregi. Wypełnij deklarację członkowską! (do pobrania)

Siedzibą NTK jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu.

Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne

ul. Witosa 8

64-300 Nowy Tomyśl

 

tel. 61 44 21270

fax 61 44 21272

e-mail: zarzad@ntk.org.pl

www.ntk.org.pl

 

NIP: 788 – 18 – 75 – 273

REGON: 634558636

KRS: 0000174433

Nr konta: 06 9058 0000 0000 0005 6818 0001