O Wiklinowy Laur

 

Ogólnopolski Konkurs Literacki  O Wiklinowy Laur   inicjatywa kulturalna, której celem jest popularyzacja wiedzy o ziemi nowotomyskiej i stałych elementach jej pejzażu, a także rozwijanie wrażliwości estetycznej i uwrażliwianie na piękno otaczającej nas natury oraz umożliwianie publicznej prezentacji własnej twórczości.

Literackie utwory konkursowe –   nigdzie dotąd nie publikowane  i nie nagradzane w innych konkursach – winny  zawierać w swej treści motywy roślin typowych dla ziemi nowotomyskiej, tj. chmielu i wikliny.

Organizatorami konkursu, odbywającego się począwszy od roku 2004,  w cyklu 2.letnim i mającego dotąd 7 edycji są:

  • Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne
  • Komitet Organizacyjny Jarmarku Chmielo-Wikliniarskiego
  •  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy.