1% podatku na naszą statutową działalność

Wesprzyj inicjatywy
Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego !

Przekaż na naszą działalność 1% podatku !

KRS 0000174433
zarzad@ntk.org.pl
tel. kontaktowy : 61 44 21 277

 

 

 

Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne, stowarzyszenie, którego celem jest m. in. wspieranie i upowszechnianie różnych form życia kulturalnego na terenie miasta i gminy Nowy Tomyśl, działa od 2003 r, a od listopada 2005 r. posiada status organizacji pożytku publicznego.

            Jedną z inicjatyw naszego stowarzyszenia jest wydawanie kwartalnika społeczno – kulturalnego, tj. PRZEGLĄDU NOWOTOMYSKIEGO, który ukazuje się od roku 2007  i podejmuje na swoich łamach problematykę bliską wszystkim miłośnikom naszej Małej Ojczyzny.

Wśród innych inicjatyw kulturalnych stowarzyszenia  warto wymienić także m. in.  coroczny Przegląd Piosenki Żołnierskiej i Niepodległościowej „Idzie żołnierz borem, lasem…”, organizowany co roku z okazji Święta Niepodległości z udziałem dzieci i młodzieży, a także mającą już 3.letnią tradycję inicjatywę związaną z wręczaniem statuetek FILAR KULTURY osobom tworzącym i sprzyjającym rozwojowi kultury w naszym mieście i gminie, przyznawanych w trzech kategoriach: twórcy, animatora i mecenasa kultury.

Z pełnym  sprawozdaniem  z działalności Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego w minionym roku zapoznać się można na naszej stronie internetowej: ntk.org.pl

            Środki finansowe niezbędne do realizacji  statutowych celów Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego pochodzą wyłącznie ze składek członkowskich oraz pozyskanych na te cele dotacji.  Naszą działalność  można wesprzeć także, przekazując na ten cel 1% podatku dochodowego, wpisując w zeznaniu podatkowym za rok 2020 w odpowiednich polach:

Nazwa OPP: NOWOTOMYSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE;

Nr KRS:0000174433

Za wszystkie przekazane nam środki z góry serdecznie dziękujemy.