Historia skryta pod dachem – 5 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

W poniedziałkowe popołudnie 5 czerwca br., salę wystawową Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu wypełnił tłum gości przybyłych na wyjątkową wystawę. Tego dnia miało miejsce oficjalne otwarcie ekspozycji regionalnej pn. Historia skryta pod dachem – stare budownictwo na terenie ziemi nowotomyskiej.
Ekspozycję prezentującą unikatową architekturę drewnianych chat olęderskich oraz starych domostw przygotowali członkowie Koła Regionalistów Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego.


Urok olęderskich budynków uchwycił na swoich fotografiach Wojciech Teleszyński. Ryszard Pozdrowicz utrwalił je na płótnie, tworząc kolekcję obrazów olejnych. Zaś Marcin Izydorek podzielił się zbiorem swoich przedwojennych pocztówek, których wydruki wzbogaciły tę interesującą eks-pozycję. Wystawę uzupełniają – dostarczone przez Piotra Protasa – przedmioty codziennego użytku, wykorzystywane dawniej w domostwach, tj. przenośna lampa naftowa, drewniane naczynie do wyrobu ciasta na chleb, masłownica, szatkownica do kapusty z 1909 roku, czy przyrząd do ręcznego korowania wikliny.
To połączenie różnorodnych form – fotografii, malarstwa i pocztówek – złożyło się na wyjątkowy obraz, oddający w pełni charakter prezentowanych olęderskich budynków.
Zwiedzający wystawę będą mogli zapoznać się z przykładami starej architektury drewnianej z terenu gminy Nowy Tomyśl, a także z Komorowa, Sępolna, Michorzewa i Hamrzyska. Na prezentowanych zdjęciach, pocztówkach i obrazach obejrzeć można przykłady konstrukcji zrębowych, zrębowo-słupowych oraz sumikowo-łatkowych, a także element wyróżniający budynki z okolic Nowego Tomyśla, czyli trempl, tj. wysokie poddasze, pełniące funkcję spichlerza lub suszarni do chmielu.

Wśród osób, które swoją obecnością zaszczyciły wernisaż znaleźli się m.in.: Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner, Łukasz Pilarczyk – skarbnik Gminy, Zbigniew Markowski – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowotomyskiego, Barbara Golon – skarbnik Powiatu Nowotomyskiego, Marzena Matusiak – kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej w Starostwie Nowotomyskim, Ewelina Szofer-Pajchrowska – naczelnik Wydziału Turystyki i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego, Zofia Matuszczak – prezes Zarządu ZGM w Nowym Tomyślu, Andrzej Chwaliński – kierownik Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa wraz z uczestnikami Ogólnopolskiego Pleneru Wikliniarskiego „Wiklina 2023”, a także radni Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu, Zarząd i członkowie Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego.

Zaproszonych na to wydarzenie gości powitała pracownica nowotomyskiej książnicy Agata Walczak. Wernisaż poprowadzili Grażyna Matuszak, specjalista ds. edukacji regionalnej nowotomyskiej biblioteki, twórczyni aranżacji wystawy oraz Ryszard Ratajczak – prezes Zarządu NTK, który w swoim wystąpieniu powiedział: Wystawa „Historia skryta pod dachem – stare budownictwo na terenie ziemi nowotomyskiej” ma stanowić impuls do refleksji nad przemijalnością czasu, próbą spojrzenia w inny sposób na otaczającą nas rzeczywistość, a przede wszystkim na uświadomieniu sobie, że słowa „zachować od zapomnienia” zaczynają się tu i teraz. Dzięki takim ludziom, jak Autorzy wystawy, dzięki ich pasji zostanie zachowany obraz samotnie stojących drewnianych chat. Obraz, do którego pamięcią wracać będą przyszłe pokolenia.

Bardzo sympatycznym akcentem spotkania był występ muzyczny Blanki Kawy z Prywatnego Ogniska Muzycznego w Nowym Tomyślu.

Wystawę „Historia skryta pod dachem – stare budownictwo na terenie ziemi nowotomyskiej” będzie można oglądać w nowotomyskiej bibliotece do 31 sierpnia br. Jest ona doskonałą okazją do tego, by zapoznać się z przykładami drewnianego budownictwa olęderskiego, którego ślady zachowały się jeszcze w regionie nowotomyskim.  Organizacja wystawy możliwa była dzięki środkom finansowym przekazanym w ramach grantu przez Powiat Nowotomyski.

Zdjęcia: Wojciech Teleszyński, Gmina Nowy Tomyśl, M i P Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu