Pamięci Franciszka Doroszewskiego – zasłużonego leśnika

W czwartkowe popołudnie, 13 czerwca br., na „starym” cmentarzu w Wytomyślu miała miejsce doniosła uroczystość – symbolicznego odsłonięcia pamiątkowej tablicy w miejscu pochówku Franciszka Doroszewskiego, leśniczego Leśnictwa Modrzewina. Wydarzeniu towarzyszyła oficjalna prezentacja publikacji pt. Pamięci tych, którzy odeszli… Nowotomyskie nekropolie. Wytomyśl.


Punktualnie o godzinie 13.00 na parkingu przed bramą centralną zebrali się zaproszeni goście, mieszkańcy Wytomyśla, pracownicy Nadleśnictw Bolewice oraz Grodzisk, uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Wytomyślu, członkowie Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego oraz poczty sztandarowe Nadleśnictwa Bolewice, Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Wytomyślu i wytomyskiej OSP oraz Hufca ZHP im. Emilii Sczanieckiej w Nowym Tomyślu.

Przy akompaniamencie Zespołu Sygnalistów Myśliwskich z Nadleśnictwa Grodzisk wszyscy obecni przeszli do miejsca spoczynku Franciszka Doroszewskiego. Po odśpiewaniu hymnu narodowego przybyłych powitała Ewelina Szofer – Pajchrowska – naczelnik Wydziału Turystyki i Rozwoju Gospodarczego. Po niej głos zabrał Ryszard Ratajczak – prezes Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego, który przybliżył okoliczności, które doprowadziły do renowacji nagrobka Franciszka Doroszewskiego. Przedstawił także projekt wydawniczy, którego celem jest prezentacja cmentarzy znajdujących się w gminie Nowy Tomyśl. O Franciszku Doroszewskim – jego pracy i życiu – opowiedział Grzegorz Roszkowiak – zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice. Po odmówieniu modlitwy, odnowione miejsce spoczynku leśniczego poświęcił ks. Marek Niemir – proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Wytomyślu. Wiązanki kwiatów złożyli: Wicestarosta Nowotomyski Jakub Skrzypczak wraz z Zastępcą Burmistrza Nowego Tomyśla Adrianną Brzostowską, członkowie Zarządu Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego, przedstawiciele Nadleśnictwa Bolewice oraz Nadleśnictwa Grodzisk, a także uczniowie miejscowej szkoły podstawowej. Po wystąpieniach przedstawicieli władz samorządowych, prezes Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego słowa podziękowania skierował do osób i instytucji, zaangażowanych zarówno w przeprowadzenie renowacji nagrobka Franciszka Doroszewskiego, jak i w przygotowanie uroczystości na wytomyskim cmentarzu. Nie zabrakło też podziękowań pod adresem twórców publikacji pt. Pamięci tych, którzy odeszli… Nowotomyskie nekropolie. Wytomyśl. Występ Zespołu Sygnalistów Myśliwskich z Nadleśnictwa Grodzisk zakończył tę uroczystość, ważną ze względu na podtrzymywanie pamięci o zasłużonych mieszkańcach naszej Małej Ojczyzny.
Dzięki uprzejmości księdza proboszcza Marka Niemira, w odrestaurowanej stodole przy wytomyskiej plebanii, przy słodkim poczęstunku, oficjalnie zaprezentowano publikację pt. „Pamięci tych, którzy odeszli… Nowotomyskie nekropolie. Wytomyśl”, która została przekazana do bezpłatnego kolportażu.

Zarząd Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego pragnie złożyć serdeczne podziękowania: dla Nadleśnictwu Bolewice, a w szczególności nadleśniczemu Grzegorzowi Gaczyńskiemu za przekazaną na rzecz Towarzystwa darowiznę finansową, umożliwiającą przeprowadzenie renowacji nagrobka Franciszka Doroszewskiego, a także za pomoc organizacyjną w przygotowaniu uroczystości. Słowa podziękowania kieruje także do p. Adama Krumryka, wykonawcy prac renowacyjnych. Nadleśnictwu Grodzisk, a zwłaszcza nadleśniczemu Dariuszowi Szulcowi, dziękuje za uświetnienie uroczystości występem Zespołu Sygnalistów Myśliwskich. Księdzu proboszczowi Markowi Niemirowi – za posługę kapłańską oraz organizacyjne wsparcie przebiegu uroczystości; Ewelinie Szofer – Pajchrowskiej – naczelnik Wydziału Turystyki i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu za wydanie publikacji pt. „Pamięci tych, którzy odeszli… Nowotomyskie nekropolie. Wytomyśl” oraz zaangażowanie w organizację wytomyskiej uroczystości, pocztom sztandarowym za czynienie honorów podczas uroczystości; sołtys Danucie Sobieraj oraz paniom z KGW w Wytomyślu za przygotowany poczęstunek.

Franciszek Doroszewski urodził się 15 listopada 1903 roku w Cerekwicy k. Poznania. Od 1921 roku pełnił służbę w administracji Lasów Państwowych, najpierw jako praktykant leśny w Nadleśnictwie Oborniki, a po ukończeniu szkoły leśnej w Nadleśnictwach Wielowieś, Bucharzewo, Gliśnica i Miradz. W 1935 roku został przeniesiony na stanowisko leśniczego do Nadleśnictwa Bolewice. W okresie okupacji pracował również w biurze Nadleśnictwa jako robotnik administracyjny. Po II wojnie światowej nadal był leśniczym leśnictwa Modrzewina. W 1958 roku za swoją pracę został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Zmarł w 1964 roku. Pogrzeb odbył się 7 marca w Wytomyślu.

Pamięci tych którzy odeszli… Nowotomyskie nekropolieto wspólny projekt wydawniczy Wydziału Turystyki i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu. To wydawnicze przedsięwzięcie wynika z faktu realizacji przez ww. wydział Urzędu Miejskiego „Gminnego Programu Ochrony nad Zabytkami”. Jednym z zadań ujętych w tym dokumencie jest przeprowadzenie akcji edukacyjnej i informacyjnej na temat zabytkowych cmentarzy. W porozumieniu z członkami Koła Regionalistów NTK oraz nowotomyską książnicą, w 2023 roku wydano broszurę opisującą nekropolie na terenie parafii wytomyskiej. W przygotowaniu jest kolejna publikacja – tym razem prezentująca cmentarz na terenie Sątopów.