Adam Rybarczyk

Absolwent ASP w Poznaniu, a także leśnik, miłośnik przyrody. Zainteresowania: architektura krajobrazu, ze szczególnym uwzględnieniem naturalnego piękna przyrody .