Agnieszka Kaczmarek

Nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. M. Kopernika w Nowym Tomyślu. Opiekunka Szkolnego Koła Dziennikarskiego Echo Kopernika.

Współautorka i autorka publikacji ukazujących się nakładem szkoły. Publikowała również w czasopismach metodycznych. Interesuje się filmem i teatrem.