Agnieszka Kaczmarek

Antropolog i kulturoznawca; adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pełni funkcję dziekana Miedzichowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.