Daria Zarabska-Bożejewicz

Doktor nauk biologicznych, asystent w Instytucie Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu. Zainteresowania: porosty, ochrona przyrody, edukacja ekologiczna, krajoznawstwo, sztuka ludowa, haftowanie.