Elżbieta Studzińska-Sroka

Doktor nauk farmaceutycznych, zatrudniona w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Zainteresowania zawodowe to głównie porosty i ich aktywność biologiczna.