Izabela Trzeciak

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Polonistka w opalenickim liceum, współrealizująca projekt klasy akademickiej.

Prowadzi szkolne koło teatralne. Jest współautorką szkolnych publikacji; m. in. wydawnictwa w ramach projektu Socrates Comenius.