Jan (Janusz) Matuszewski

Absolwent nowotomyskiego gimnazjum, a następnie Państwowego Liceum Pedagogicznego. W 1948 r. zatrudniony w Szkole Podstawowej w Wytomyślu. Założył Tajną Organizację Wyzwoleńczą

– Podziemny Ruch Oporu w Nowym Tomyślu i kierował nią od listopada 1948 r. do maja 1949 r. Skazany na 15 lat więzienia. W 1999 r. zaliczony do grona Weteranów Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny.