Karol Piotrzkiewicz

Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracownik Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Opalenicy. Zainteresowania: kino, literatura, muzyka, psychologia.