Magdalena Konieczna

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; mgr filologii rosyjskiej. Pracownik Biura Promocji i Rozwoju oraz Zarządzania Funduszami

w Urzędzie Miejskim w Opalenicy. Zainteresowania: strategie marketingowe oraz polityczne i kulturowe aspekty integracji europejskiej.