Michał Kupczyk

Doktor nauk biologicznych. Pracownik Zbiorów Przyrodniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek towarzystw przyrodniczych i rad parków krajobrazowych.

Zainteresowania badawcze skupia wokół awifauny jezior, dolin rzecznych i mokradeł. Szczególną uwagę poświęca faunie Kujaw i Pałuk. Jego wielką pasją jest przyroda jeziora Gopło. Organizator i uczestnik wypraw do Afryki, Chin i Mongolii. Zdobywca Kilimandżaro i Gór Księżycowych w Afryce. Pasjonat języka chińskiego.