Mieczysław Janas

Mieszkaniec Wąsowa, ślusarz, rencista. Prowadzi małe gospodarstwo rolne, hoduje pszczoły. Interesuje się historią lokalną i przyrodą. Jest inicjatorem upamiętniania grobów wojennych

Polaków i Żydów na cmentarzu w Wytomyślu. Popularyzator wiedzy historycznej o regionie.