Piotr Szwiec

Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, kierownik Pracowni Projektowania Struktur Krajobrazu Regionalnego w Katedrze Architektury i Urbanistyki

na Wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, kierownik Pracowni Architektury Wnętrz na Uniwersytecie Zielonogórskim. Prowadzi badania naukowe dotyczące architektury regionalnej i jej związków z krajobrazem. Autor wielu publikacji naukowych. Jako samodzielny projektant i członek zespołów projektowych jest twórcą licznych projektów architektonicznych, projektów detali i wnętrz. Zajmuje się rysunkiem, malarstwem i działaniami przestrzennymi. Uczestnik wielu wystaw zbiorowych.