Sebastian Tuliński

Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor pracy magisterskiej NSZZ „Solidarność” w województwie poznańskim w latach 1980 – 1981,

napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Jankowiaka. Nauczyciel historii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. Członek Stowarzyszenia Pomocy Polakom za Granicą WSCHÓD – ZACHÓD.