Tadeusz Janicki

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii, pracownik naukowy Zakładu Historii Gospodarczej Instytutu Historii UAM w Poznaniu. Autor wielu prac

dotyczących historii społeczno-gospodarczej Polski i Niemiec w XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów wsi i rolnictwa oraz historii regionalnej Wielkopolski.