Teresa Tomsia

Poetka, eseistka, animatorka kultury; autorka książek poetyckich: Wieczna rzekaDer ewige Fluss (1996), Przed pamięcią (2000), Skażona biel (2004), Wątpiąc, idę (2005) oraz prozy dokumentalizowanej Dom utracony, dom ocalony (2009). Publikowała

Toposie, paryskiej KulturzeTyglu Kultury, Przeglądzie Powszechnym i in. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Mieszka w Poznaniu.