Tomasz Andrzejewski

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalista z zakresu marketingu politycznego.

Zawodowo związany z Urzędem Miejskim w Opalenicy (informacja publiczna i promocja gminy).