Zbigniew Chodyła

Historyk, pracownik naukowy Uniwersytetu Zielonogórskiego, autor ponad 125 publikacji naukowych (wśród nich 7. w językach francuskim, niemieckim i angielskim),

w tym książki, rozpraw, artykułów, haseł problemowych i biograficznych (m. in. w Encyklopedii Historii Gospodarczej Polski do 1945 r.,  Polskim Słowniku Biograficznym), edytor wydawnictw źródłowych, redaktor i współredaktor 3. obszernych książek, głównie z zakresu historii społecznej i gospodarczej Polski w wiekach XVI–XVIII, dotyczących m. in. dziejów osadnictwa wiejskiego (szczególnie olęderskiego), miast, cen i cenników, różnych zagadnień z dziejów Wielkopolski oraz życia i działalności kilkunastu osób.