PNT 1/9/2009 (PDF)

Szczególnej uwadze Państwa polecamy zagadnienia związane z wielokulturową przeszłością naszego miasta i regionu poruszane w tekstach: „Po kole pamięci… rozmowa ze Zbigniewem Pakułą o wielokulturowej przeszłości Wielkopolski, żydowskości i antysemityzmie” Sylwii Kupiec, „O naszej [nie]pamięci” i „Żydzi Lwóweccy” dra Bogumiła Wojcieszaka oraz „Żydzi w Nowym Tomyślu w okresie międzywojennym” dra Zdzisława Kościańskiego, a także artykuły z działu „Tu i teraz” poświęcone rozwojowi przemysłu i innowacyjności w naszym mieście.

Spis treści PNT 1/9/2009
Czytaj w PDF (16 MB)

Z PRZESZŁOŚCI
Piotr Szwiec, Sątopy – wieś o średniowiecznym rodowodzie i olęderskiej architekturze
Zenon Czesław Wartel, Niewolnicza służba żołnierzy – górników z powiatu nowotomyskiego
Zdzisław Kościański, Kto był ofiarą, a kto katem przed 70. rocznicą dokonanych przez Niemców wysiedleń Polaków z Wielkopolski.

TU I TERAZ
Sylwia Kupiec, Jubileusz 50. lecia Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu
Andrzej Mainka, Polski Związek Producentów Szparaga z siedzibą w Wytomyślu
Iza Putz, Z ludźmi i dla ludzi … czyli nowotomyska firma REDOS
Dariusz Stachecki, Innowacyjna szkoła, czyli Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu

NASZE ŚRODOWISKO
Daria Zarabska, Gotowe…Do startu…Start! Czyli o tym, co z czym staje na wiosnę w szranki w nowotomyskich lasach
Piotr Szwiec, Architektura regionalna wsi Sątopy, czyli o wyjątkowości krajobrazu regionu nowotomyskiego

NOWOTOMYŚLANIE ZNANI I MNIEJ ZNANI
Sylwia Kupiec, Po kole pamięci… rozmowa ze Zbigniewem Pakułą o wielokulturowej przeszłości Wielkopolski, żydowskości i antysemityzmie

ODCZYTANE NA NOWO…
Bogumił Wojcieszak, O naszej [nie]pamięci
Zdzisław Kościański, Żydzi w Nowym Tomyślu w okresie międzywojennym
Bogumił Wojcieszak, Żydzi lwóweccy

WOKÓŁ NAS
Karol Piotrzkiewicz, Wydawniczy HIT dla Opalenicy

Z TEKI… Małgorzaty Sobczak – Maksimik
Sylwia Kupiec, …odnaleźć pejzaż swojej duszy

Z DZIAŁALNOŚCI NTK
VI Walne Zebranie Sprawozdawczo – Programowe NTK

KRONIKA WYDARZEŃ
Styczeń – marzec 2009