Kwartalnik Nowotomyski 2/01/2004 (PDF)

Treść drugiego numeru Kwartalnika Nowotomyskiego podzielona została na działy tematyczne, tworząc przejrzystą i uporządkowaną całość. Obszerny dział „Tam biliśmy” pokazuje obecność nowotomyślan poza granicami naszego miasteczka, czy to z powodów rekreacyjnych, czy sukcesów odniesionych nawet poza Polską. Warto przeczytać.

Spis treści KN 2/01/2004
Czytaj w PDF (40 MB)

Życzenia świąteczno-noworoczne
Od redakcji: Dziękujemy

WCZORAJ-DAWNO-DAWNIEJ
Ewa Gałązka, Wprowadzenie do genezy osadnictwa olęderskiego… (1)
Stefan Wojtkiewicz, Wojciech Bartecki – patroni nowotomyskich ulic (2)
Sebastian Skrzypczak, Powiat nowotomyski w Powstaniu Wielkopolskim(1918—1919)
Edmund Żurek, Zginęli, bo byli Polakami…

TAM BYLIŚMY
Izabela Putz, Białoruś: ziemia bliska, choć daleka…
Sylwia Kupiec, Z wizytą u Franza Kafki
Krystyna Szymko, Ambasadorowie Nowego Tomyśla
Marzena Kortus, Miasto partnerskie – Biesenthal
Andrzej Wałęsa, Gimnazjaliści w Parlamencie Europejskim

JUBILEUSZE
Anna Janelt, Święto spółdzielców i lokatorów
Marzena Kortus, Jedyne takie ZOO
Sylwia Kupiec, Śpiewać każdy może…. czyli dziesięć lat z Karol Bandem
Marzena Kortus, Dziesięciolecie PPE WIELKOPOLSKA

KULTURA
Witold Machura, Wikli-Nowy Tomyśl
Pastorałka Nowotomyska

PREZENTACJE
Witold Machura, Symboliczne znaczenie wikliny, rozmowa z Andrzejem Pawlakiem

KOMUNIKATY-INFORMACJE
Piotr Osękowski, III Rajd Szlakiem Chmielu i Wikliny
Pokłosie konkursu O wiklinowy Laur NTK (1)
Anna Janelt, Darz bór

W NAWIĄZANIU DO…
Witold Machura, Jak widzą nowotomyski samorząd

LUDZIE I ICH PASJE
Witold Machura, O Zdzisławie Połącarzu słów kilka…

ZZA MIEDZY
Witold Machura, Gmina Miedzichowo mogła zniknąć z mapy
Witold Machura, W zaginionym świecie Alfonsa Rogala

NASI AUTORZY