PNT 1/29/2014 (PDF)

Rozpoczynając 8 rok działalności wydawniczej oddajemy do Państwa rąk pierwszy tegoroczny numer kwartalnika, jak zawsze zachęcając Państwa do lektury tekstów poświęconych naszej Małej Ojczyźnie i mieszkających tutaj ludziach – w przeszłości i dziś.

Spis treści PNT 1/29/2014
Czytaj w PDF (51 MB)

ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI
Damian Rożek – Pawłowski, Fabryka mebli Polonia
Grażyna Matuszak, Z dziejów Chóru Cecylia w Bukowcu
Tomasz Siwiński, Aleksander Preisler – człowiek sportowej pasji i wielu cnót

TU I TERAZ
Aleksandra Tabaczyńska, Bóg – Honor – Ojczyzna. Towarzystwo działań im. Feliksa Pięty w barwach 57 Pułku Piechoty Karola II Króla Rumunii

NOWOTOMYŚLANIE ZNANI I MNIEJ ZNANI
Sylwia Kupiec, Telefon komórkowy ma większą moc obliczeniową od komputera, który wysłał człowieka w kosmos… Rozmowa z Dariuszem Stacheckim

NASZE ŚRODOWISKO
Maria Szyszkiewicz – Golis, Daria Zarabska – Bożejewicz, Akademia Talentów Przyrodniczych: akcenty regionalne w projekcie unijnym. Przedmiot dodatkowy „ekologia krajobrazu” w szkołach ponadgimnazjalnych Wielkopolski

Z TEKI… Wiesławy Ptaszyk
Zatrzymane w kadrze

Z DZIAŁALNOŚCI NTK
Lucyna Kończal – Gnap, 10.lecie działalności Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego

KRONIKA WYDARZEŃ
styczeń – marzec 2014