PNT 3/51/2019

Trzeci tegoroczny numer „Przeglądu Nowotomyskiego” jest zaproszeniem do trzech wypraw w przeszłość naszego regionu. W tę dalszą, bo  XIX.wieczną przenosi nas Jan Bąbelek w swoim tekście o historii wytomyskiej parafii. W bliższą, XX.wieczną, Zdzisław Kościański w rocznicowym artykule dotyczącym historii Policji Państwowej w okresie międzywojennym i Henryk Zandecki, dzieląc się swoimi wspomnieniami z okresu okupacji hitlerowskiej w Opalenicy. Będziecie też mieli Państwo okazję do bliższego poznania dwóch, obdarzonych artystycznymi, ale jakże odmiennymi talentami, panów. W dziale „Ludzie i ich pasje” znajdziecie Państwo zapis rozmowy Martyny Nowosadzkiej z Jakubem Skrzypczakiem – twórcą m. in. jednego z nowotomyskich murali, natomiast w dziale „Z teki…” Katarzyna Kutzmann-Solarek prezentuje postać i artystyczne dokonania twórcy m. in „Teatru S” Ireneusza Solarka. Jest też oczywiście tradycyjna „Kronika wydarzeń”, relacja ze spotkań nowotomyskich regionalistów – kolekcjonerów i wspomnienie letnich koncertów organowo – kameralnych „U Serca Jezusowego”.

 

Spis treści

CZYTAJ PDF (17 MB)

ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI

  • Zdzisław Kościański – O Policji Państwowej w powiecie nowotomyskim w okresie międzywojennym
  • Jan Bąbelek – Ks. Ludwik Zajęcki (1820-1850) proboszcz i prebendarz Szpitala św. Ducha we Lwówku, administrator wytomyskiej parafii w latach 1836/7 – 1838
  • Henryk Zandek – Okruchy wspomnień… O losach opaleniczan w okresie okupacji niemieckiej

 TU I TERAZ

  •  Maria Tyszkowska  –  VII Nowotomyskie Koncerty Organowo-Kameralne „U Serca Jezusowego”

LUDZIE I ICH PASJE

  • Martyna Nowosadzka –    Nie lubię stać w miejscu – Jakub Skrzypczak

 Z  DZIAŁALNOŚCI NTK

  •  Lucyna Kończal – Gnap –  W kręgu regionalistów – kolekcjonerów

Z  TEKI…   Ireneusza Solarka

  • Katarzyna Kutzmann – Solarek  –   Codziennie z Artystą

KRONIKA WYDARZEŃ   lipiec – wrzesień  2019