2008 r. – 3.edycja

Kategoria: dorośli

2 równorzędne II nagrody

  • Joanna Pucis (Godło: „Nonsens”) – wiersz: *** najważniejsze w życiu; za poczucie humoru okraszone filozoficznym dystansem do świata oraz poetyckie wyczucie słowa
  •  Edyta Wysocka (Godło: „Aga”) – wiersze: W siedlisku na uboczuMoże by raz jeszcze; za głębię przeżycia i subtelność obrazowania

3 równorzędne III nagrody

  • Małgorzata Grelowska (Godło: „Grem”)- wiersz Ławeczka; za dystans, poczucie humoru, sprawne pióro i śpiewność wiersza
  • Dorota Ryst (Godło: „Aligator”) – wiersz  Wiklinowe żniwa; za realizm obserwacji i wrażliwość spojrzenia
  • Mirosława Wawrzyniak (Godło: „Rowerzystka”) –  wiersze Wiklinowe życieBanalne porównanie;za świadomość słowa i konsekwencję w jego użyciu

Wyróżnienia

  • Anna Wawrzyniak (Godło: „Wiedźma” ) – za wiersze Życzenie, O sobie i Cztery pory roku
  • Małgorzata Knop (Godło: „Ninai”) – za zręczny pastisz pt. Zaczarowana taksówka

 

Kategoria: młodzież

Nagród i wyróżnień postanowiono nie przyznawać. Jury zachęca jednak młodych twórców do podejmowania dalszych prób literackich i doskonalenia własnego poetyckiego warsztatu.

Ponadto jury postanowiło wyróżnić drukiem w prasie lokalnej  Tadeusza Charmuszko (Godło: „Pasikonik”) za zestaw fraszek  W wiklinie.