2011 r. – 5.edycja

Kategoria:  dorośli

I miejsce

  • Anna Wawrzyniak (Godło: „Chochlik”) – wiersze: Święta, Modlitwa do świętej od koszyków, Mój anioł; za głębię poetyckiego przekazu; zręczne posługiwanie się poetyką stylizacji i oryginalne ujęcie motywów chmielu i wikliny

II miejsce

  • Paulina Wawrzyniak (Godło: „Fafsz” ) – wiersze: Sny, Anachronizmy.Wyznanie wiary, Pornograficznie; za refleksyjność przekazu wzbogaconą umiejętnie wprowadzonymi biblijnymi odniesieniami oraz swobodne żonglowanie frazeologizmem i poetyckim słowem

III miejsce

 

  • Bogdan Nowicki (Godło: „Storge”) – wiersze: wiklinowa rapsodia, wiklina, sen o chmielu; za b. indywidualną poetykę przekazu, malarskość obrazowania i sugestywność zastosowanej metaforyki
  • Mirosława Wawrzyniak (Godło: „Bezsenna”) – wiersze: Boska pomyłka, Wiklinowe panny, Czarcie sprawki;  za bezpretensjonalność i mądrość przekazu, konsekwencję w prowadzeniu motywów wiodących i urokliwą śpiewność wiersza

Wyróżnienia:

 

  • Anna Piliszewska (Godło: „Lawina”) za wiersz: Wiklinowe anioły
  • Andrzej Ziobrowski (Godło: „Wiklinowe królestwo”) za cykl wierszy z motywem wikliny: wiklinowe gaje, wiklinowe królestwo, lira smutna
  • Agnieszka Kwit (Godło: „Zachód słońca”) za wiersze: ***, Wzrastanie, Wiatr
  • Joanna Pucis (Godło: „Użytek ekologiczny” ) za wiersz: bez tytułu

 

Kategoria:  młodzież

Nagród i wyróżnień postanowiono nie przyznawać. Jury zachęca jednak młodych twórców do podejmowania dalszych prób literackich i doskonalenia własnego poetyckiego warsztatu.