2006 r. – 2.edycja

Kategoria: dorośli

WIKLINOWY LAUR

 • Anna Wawrzyniak  (Godło: ” Flammea” ) za zestaw wierszy:  Czas, Babcia, Skarby,  Koniec świata, Co mi z tego przyjdzie

2 równorzędne II nagrody

 • Izabela Grelowska (Godło: „Filomena  Jagusztyn”)  za wiersze: Wiklinowy fotel,   Z  legend   wiklinowego fotela
 • Edyta Wysocka   (Godło: „Aida”) za wiersze  Łozinowy stary dom,  Tamtego sierpnia, Gdy

2 równorzędne III nagrody

 • Monika Mazur (Godło: ” Costa”) za cykl wierszy (bez tytułu)
 •  Anna Piliszewska  (Godło:  „Pomarańczowy obłok”)   za cykl wierszy  pejzaż z motywem chmielu i wikliny oraz utwór prozatorski  Baśń o  istnieniu

Wyróżnienia:

 • Tadeusz Charmuszko (Godło: „Cytrynek”) – za wiersze:  Zryw  szczęścia, Do wierzby, Kurtyna, Czas jesieni
 • Teresa Grabowska (Godło: „Tomyślanka” ) – za opowiadanie Wiklinowa symfonia
 • Małgorzata Grelowska (Godło: „’Mango”) – za wiersze: Koszyk  wiklinowy, Chmielaki, Chmiel prawoskrętny
 • Jerzy Ludas (Godło: „Kornet” ) – za wiersz Dodatek do krajobrazu
 • Maria Łotocka (Godło: „Wierzba o świcie”) – za wiersze: Salix … i życieSen o szczęściu w Nowym Tomyślu
 • Małgorzata Małecka (Godło: M.M.M.) – za wiersz  *** w wiklinowym fotelu…

Kategoria: młodzież

Wyróżnienia

 • Dominika Stefania Hetzer (Godło: „origami”) – za dwa wiersze (bez tytułu)
 • Izabela Piasecka (Godło: „Angel” )  – za zestaw wierszy (bez tytułu)
 • Paulina Wawrzyniak (Godło: „Nutria”) – za wiersz Parafraza I

Ponadto jury postanowiło wyróżnić drukiem w prasie lokalnej – Krystynę Gudel (Godło: „Limba”)  – za zestaw fraszek .