Filar Kultury 2019

W gronie członków Zarządu Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego zrodziła się w ubiegłym roku inicjatywa honorowania osób, instytucji lub organizacji, które swoją działalnością wywierają znaczący wpływ  na rozwój życia kulturalnego naszego miasta i gminy, tym samym przyczyniając się do ich promocji .

Ustanowioną i ufundowaną przez Zarząd Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego statuetkę FILAR KULTURY chcemy wręczać raz do roku, na podstawie oceny całokształtu działalności i osiągnięć, w trzech kategoriach:  twórca kultury, animator kultury i mecenas kultury.

Statuetka przyznawana będzie jednorazowo, nie tylko na wniosek członków Zarządu Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego, ale także przez Zarząd NTK na wniosek innych gremiów lub osób.

Laureaci FILARA KULTURY 2019:

  •  Renata Śmiertelna – FILAR  KULTURY 2019 w dwóch kategoriach twórca kultury i animator kultury za  całokształt pracy twórczej  i niestrudzoną działalność w zakresie animacji kultury
  • Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu –FILAR  KULTURY 2019 w kategorii mecenas kultury za wspieranie instytucji kultury i innych organizatorów życia kulturalnego oraz za stałe i znaczące współfinansowanie wydarzeń kulturalnych

Statuetki FILAR KULTURY 2019 wręczone zostały 1 lutego podczas Koncertu Noworocznego, zorganizowanego przez Burmistrza Nowego Tomyśla w sali widowiskowej Nowotomyskiego Ośrodka Kultury. W imieniu Banku Spółdzielczego statuetkę odebrała prezes Zarządu Mirosława Kortus.

Renata Śmiertelna – teatrolog, animator, reżyser, autorka scenariuszy wielu spektakli teatralnych i widowisk, poetka, zasłużony działacz kultury, ale przed wszystkim człowiek-  ikona, osoba, bez której trudno sobie wyobrazić Nowotomyski Ośrodek Kultury. Pomysłodawczyni wielu imprez i projektów, z powodzeniem od lat realizowanych w NOK-u: Turnieju Wsi, który w ubiegłym roku obchodził okrągły jubileusz 30. lecia, „Śpiewnika domowego” oraz „Pastorałki nowotomyskiej”.

Renata Śmiertelna – to także niezwykle charyzmatyczny instruktor teatralny, prowadzący od lat trzy zespoły teatralne: Teatrzyk  Malutki – dla najmłodszych, Teatr Tymczasowy – dla młodzieży oraz Amatorską Grupę Teatralną – dla dorosłych.

Wychowała kilka pokoleń aktorów amatorów, ale nie tylko – również zawodowców. Do grona jej wychowanków należą m. in. Mateusz Kościukiewicz – jeden z najbardziej obiecujących aktorów filmowych młodego pokolenia oraz Mariusz Orzełek – aktor lalkarz, współtwórca białostockich teatrów dla dzieci, a także wielu aktorów młodego pokolenia, występujących na deskach m. in. teatrów wrocławskich.

Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu od wielu lat wspiera nowotomyską kulturę, angażując się w realizację wielu przedsięwzięć kulturalnych i kulturalno-edukacyjnych, realizowanych przez instytucje kultury, placówki oświatowe, kluby, koła gospodyń wiejskich, organizacje i stowarzyszenia – na całym obszarze swego działania.

Dostrzegając i rozumiejąc potrzeby kulturalne lokalnych środowisk, Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu, ze szczególną życzliwością i troską wspiera inicjatywy i wydarzenia służące podtrzymywaniu lokalnej tożsamości i kultywowaniu lokalnej tradycji, prezentacji i rozwojowi rodzimych talentów, ocalaniu materialnych świadectw przeszłości, ale także  dostarczające wielu niezapomnianych emocji i wzruszeń artystycznych oraz służące integracji mieszkańców.

Także w roku minionym Bank Spółdzielczy wsparł szereg kulturalnych przedsięwzięć organizowanych na terenie naszego miasta i gminy; w tym: coroczny Jarmark Chmielo – Wikliniarski, I Mistrzostwa Polski w Wyplataniu, Piknik Historyczny „Armii w darze.  W 80.rocznicę przekazania broni ze zbiórki Funduszu Obrony Narodowej”, szkolne i międzyszkolne konkursy i inne wydarzenia organizowane dla uczczenia 100.rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i 100.rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, festyny organizowane przez Koła Gospodyń Wiejskich z Bukowca, Cichej Góry, Paproci, Przyłęku i Róży Wsi. Wielowymiarowa pomoc  Banku Spółdzielczego  umożliwia   organizatorom tych imprez zapewnienie wysokiego  – merytorycznego i artystycznego – poziomu imprez.  

Na osobne podkreślenie i słowa uznania zasługuje także wsparcie, jakiego Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu udziela potrzebującym pomocy, angażując się od lat w wiele   akcji charytatywnych.