FILARY KULTURY 2021

Tradycyjnie – na początku roku – przyznaliśmy i wręczyliśmy ustanowioną i ufundowaną przez Zarząd Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego statuetkę FILAR KULTURY. Tym razem uroczystość wręczenia w sali widowiskowej Nowotomyskiego Ośrodka Kultury, z wiadomych względów, miała bardzo kameralny charakter i została połączona z uroczystym wręczeniem Kapeli ZZA WINKLA, obchodzącej w minionym roku jubileusz 40.lecia działalności, nagrody okolicznościowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  W uroczystości uczestniczyli Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner ze swoją zastępczynią Grażyną Pogonowską.

Statuetka przyznawana jest – nie tylko na wniosek członków Zarządu Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego, ale także przez Zarząd NTK na wniosek innych gremiów lub osób – raz do roku, jednorazowo, na podstawie oceny całokształtu działalności i osiągnięć, w trzech kategoriach:  twórca kultury, animator kultury i mecenas kultury.

Laureatami FILARA KULTURY 2021 zostali:

Adam Polański – FILAR KULTURY 2021 w kategorii: twórca kultury – za całokształt pracy twórczej

Anna Kaczmarek – FILAR KULTURY 2021 w kategorii: animator kultury –  za niestrudzoną działalność w zakresie animacji kultury

Firma MIK Piosik. Usługi transportowe. Spółka jawna –FILAR KULTURY 2021 w kategorii: mecenas kultury – za wspieranie instytucji kultury i innych organizatorów życia kulturalnego oraz za stałe i znaczące współfinansowanie wydarzeń kulturalnych.   Statuetkę odebrał właściciel Firmy Krzysztof Piosik.

 

Adam Polański – z zawodu nauczyciel  prowadzący szereg zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Nowy Tomyśl i powiatu nowotomyskiego; nurek i instruktor nurkowania; społecznik,   radny Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu i przewodniczący Komisji Komunalnej Prawa i Porządku Publicznego. Z zamiłowania fotograf, inicjator i organizator przedsięwzięć promujących Nowy Tomyśl na terenie kraju oraz poza jego granicami. Jedyny nowotomyślanin, uhonorowany najwyższym odznaczeniem WOŚP za wieloletnią współpracę i niesienie pomocy potrzebującym. Dwukrotny zdobywca tytułu Człowiek Roku w plebiscycie Głosu Wielkopolskiego.

Członek Związku Artystów Fotografików Polskich ZPAF, zaliczany do czterdziestki najlepszych fotografów portretowych w kraju. Ma w swoim dorobku kilkadziesiąt autorskich wystaw krajowych. Kilkakrotnie wybierany był najlepszym portrecistą miesiąca na  europejskich portalach fotograficznych.  Ponad 500  jego zdjęć prezentowano na pierwszych stronach międzynarodowych galerii fotograficznych,  84 zakwalifikowano do wystaw pokonkursowych w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Serbii, Francji, Słowacji, USA, Portugali, Włoszech, Niemczech, Czarnogórze i Argentynie,  a 26 spośród nich nagrodzono.  Jego zdjęcia publikowano także w renomowanych europejskich miesięcznikach.

Jest pomysłodawcą i głównym organizatorem Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Portret Prawdziwy”, organizowanego pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego, uznanego w 2015 roku   przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za największy konkurs o tematyce portret-człowiek w kraju, a rok wcześniej, w ramach Wojewódzkiego Przeglądu Wielkopolskich Wystaw Fotograficznych, ocenionego jako jeden z trzech najlepszych konkursów fotograficznych w Wielkopolsce.

Jest organizatorem siedmiu dotychczasowych edycji, organizowanego na terenie powiatu nowotomyskiego,  Międzynarodowego Pleneru  Fotograficznego im. Andrzeja Bersza, w którym uczestniczą fotograficy z kraju i z zagranicy.  Twórcą projektu dokumentalno-fotograficznego „Otwórzmy się na Nowy Tomyśl”, poświęconego architekturze i mieszkańcom naszej Małej Ojczyzny. W 2017 roku zainicjował powstanie Nowotomyskiej Grupy Fotograficznej, której celem jest promocja gminy poprzez organizację plenerów fotograficznych, wystaw oraz spotkań warsztatowych. Fotograficzne  prace Adama Polańskiego przekazują prawdę o człowieku, są odbiciem przeżyć i ucieleśnieniem marzeń, a także wypadkową dwóch wrażliwości: osoby fotografowanej oraz twórcy. Jako artysta-fotografik hołduje zasadzie, że: W fotografii portretowej jest dokładnie tak, jak w życiu – na pierwszym miejscu znajduje się człowiek, a jego oczy i mimika wyrażają więcej, aniżeli słowa. Trzeba tylko chcieć to dostrzec.

 

 

Anna Kaczmarek –  absolwentka Wydziału Edukacji Muzycznej na Akademii Muzycznej w Poznaniu. Nauczycielka muzyki i od 2003 roku kierownik Wiejskiego Domu Kultury w Bukowcu.  Instruktorka muzyczna i animatorka życia kulturalnego w swojej wsi, która rozśpiewała wszystkie jej pokolenia. Oddana swej życiowej pasji, jaką jest muzyka, w Wiejskim Domu Kultury spędza połowę swojego życia. Prowadzi zajęcia z seniorami, dziecięco-młodzieżową sekcję gry na gitarze i zespół wokalny „Ojej”.

Jej charyzma sprawia, że  w inicjowane i organizowane przez nią przedsięwzięcia kulturalne o charakterze muzycznym, zawsze angażuje się liczne grono uczestników. Zainicjowała wiele koncertów i wydarzeń charytatywnych, bezgranicznie poświęcając się ich organizacji. Nigdy nie odmawia pomocy innym przy organizacji takich właśnie wydarzeń, ale także uroczystości lokalnych, patriotycznych i jubileuszowych. Chętnie podejmuje współpracę z innymi instytucjami i organizacjami, współtworzy m.in. takie wydarzenia jak NOK-owski  „Śpiewnik Domowy”, „Chóralny Podkoziołek”, czy Turniej Wsi. Jako animator kultury skutecznie wykorzystuje istniejący w lokalnej społeczności potencjał, a swoją działalnością przyczynia się nie tylko do popularyzacji kultury muzycznej, ale także sprzyja  zacieśnianiu międzyludzkich więzi i współdziałaniu lokalnych instytucji, organizacji, zespołów, szkół i osób. Chętnie przekazuje swą wiedzę i umiejętności innym.

Przez założony i prowadzony przez Annę Kaczmarek zespół wokalny „Ojej”, działający w Wiejskim Domu Kultury w Bukowcu od 1993 roku, początkowo pod nazwą „Nadzieja”, przewinęło się dotąd ponad 40 osób.  Z biegiem lat  zespół rozrastał się, doskonalił i stopniowo poszerzał swój repertuar. Od 2010 roku prezentuje koncerty tematyczne, które przenoszą publiczność w różne muzyczne  światy – np. lata 20. i 30., muzyczny świat lat 90., czy też świat muzyki filmowej. Ich innowacyjność, wysoki poziom artystyczny, perfekcyjne przygotowanie, widowiskowość  i atrakcyjność  zapewniają im rosnące z każdym koncertem zainteresowanie wdzięcznej publiczności.  Popularne „Ojejki” mają na swoim koncie nie tylko występy w rodzinnym Bukowcu, czy na scenie Nowotomyskiego Domu Kultury,  ale także poza granicami naszego powiatu, a nawet województwa – m. in. w Lwówku Śląskim czy partnerskim Biesenthal w Niemczech.

Anna Kaczmarek jest także cenionym pedagogiem, współpracującym z Zespołem Przedszkolno – Szkolnym w Bukowcu, szkołami podstawowymi w Sątopach, Opalenicy,  Dakowach Mokrych i Kopankach, a jej wychowankowie zdobywają wiele nagród i wyróżnień, są uczestnikami i laureatami konkursów w całym województwie.

 

 

Posiadająca ugruntowaną pozycję w swej branży, powstała w 1996 roku Firma MIK Piosik, dla której podstawowym zakresem świadczonych usług był transport drogowy – zarówno  krajowy, jak zagraniczny,  zatrudnia kilkadziesiąt osób, w tym doświadczonych kierowców, spedytorów i osoby z obsługi administracyjno-biurowej.

Od wielu lat – dzięki otwartości Właściciela Firmy –  wspiera nowotomyską kulturę, angażując się w realizację wielu przedsięwzięć kulturalnych i kulturalno-edukacyjnych, realizowanych przez instytucje kultury, placówki oświatowe, kluby, koła gospodyń wiejskich, organizacje i stowarzyszenia. Dostrzegając i rozumiejąc potrzeby kulturalne lokalnych środowisk, ze szczególną życzliwością i troską wspiera inicjatywy i wydarzenia służące kultywowaniu lokalnych tradycji, prezentacji i rozwojowi rodzimych talentów, ocalaniu materialnych świadectw przeszłości, ale także  dostarczające wielu niezapomnianych emocji i wzruszeń artystycznych oraz służące integracji mieszkańców.

Firma MIK Piosik od szeregu lat wspiera m. in. działalność dwóch nowotomyskich instytucji kultury – Nowotomyskiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej –  i współtworzy z nimi inicjatywy o różnym charakterze i zasięgu. Jest jednym ze sponsorów Jarmarku Chmielo – Wikliniarskiego,   imprezy plenerowej  promującej nasze miasto i ziemię nowotomyską. Od ponad 10 lat wspiera także organizację dorocznego festynu czytelniczego Przystanek: Biblioteka! Na niezawodną pomoc i pełne życzliwości wsparcie Firmy MIK Piosik można liczyć zawsze w przypadku różnych wydarzeń kulturalnych dla dzieci.

Zdjęcia: Nowotomyski Ośrodek Kultury