FILARY KULTURY 2022

Statuetka FILAR KULTURY przyznawana od 2019 roku przez Zarząd Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego – nie tylko na wniosek członków Zarządu, ale także na wniosek innych gremiów lub osób – jest formą uhonorowania osób, instytucji lub organizacji szczególnie zasłużonych na polu kultury za ich twórczość i aktywność artystyczną, działalność popularyzatorską, wspieranie różnorodnych inicjatyw kulturalnych, które mają znaczący wpływ na rozwój życia kulturalnego i promocję miasta i gminy Nowy Tomyśl oraz utrwalanie wartości regionalnych w obszarze kultury.
Przyznawana jest jednorazowo, na podstawie oceny całokształtu działalności i osiągnięć, w trzech kategoriach: twórca kultury, animator kultury i mecenas kultury.


Podczas tegorocznej gali, która  miała miejsce 10 marca 2022 roku w Nowotomyskim Ośrodku Kultury, trafiła ona do rąk kolejnych laureatów.  W tym uroczystym momencie laureatom FILARA KULTURY 2022, towarzyszyli laureaci poprzednich edycji, członkowie Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego, a także licznie przybyli członkowie rodzin, przyjaciele i znajomi. Z gratulacjami pospieszyła Grażyna Pogonowska – zastępca Burmistrza Nowego Tomyśla.  Aktu wręczenia wyróżnień dokonał Bogdan Górny – prezes NTK, laudacje wygłosiła Lucyna Kończal-Gnap, wiceprezes Towarzystwa, a po części oficjalnej uczestnikom uroczystości czas umiliła niezawodna Kapela „Zza Winkla”. Nadleśnictwo Bolewice reprezentowali: nadleśniczy dr inż. Grzegorz Gaczyński, inż. nadzoru Jolanta Gaczyńska i leśniczy Zbysław Ludwiczak.

Laureaci FILARA KULTURY 2022
• Wiesława Ptaszyk – FILAR KULTURY 2022 w kategorii: twórca kultury za całokształt pracy twórczej
Bogusław Nawrot – FILAR KULTURY 2022 w kategorii: animator kultury za niestrudzoną działalność w zakresie animacji kultury
Nadleśnictwo Bolewice – FILAR KULTURY 2022 w kategorii: mecenas kultury za wspieranie instytucji kultury i innych organizatorów życia kulturalnego

 

Wiesława Ptaszyk – poetka, pisarka, absolwentka Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu, nauczycielka historii z wieloletnim stażem, od wielu lat nowotomyślanka, dzieciństwo spędziła w poolęderskiej Cichej Górze. Członkini Nowotomyskiego Piętra Wyrazów Literackich, Gdańskiego Klubu Poetów i Związku Pisarzy ze Wsi. Od 2016 roku związana z Forum Literackim „Ogród Ciszy”.
Jej debiut czytany miał miejsce w lutym 2014 roku na Nowotomyskim Piętrze Wyrazów Literackich w nowotomyskiej bibliotece publicznej. Swoje wiersze publikowała potem w antologiach: „Ogrodowe spojrzenia” (2018) i „Ogrodowe spotkania” (2020). Jej debiutancki tomik pt. „Gdzie powraca moje słowo” (2019) został nominowany do ORFEUSZA – Nagrody Poetyckiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego za najlepszy tom 2020 roku. Pasjonuje się fotografią i genealogią. Jest autorką opowieści o swoich przodkach po mieczu – „Jaśki. Wspomnienia o rodzinie Przybylskich z Bukowca”, wydanej w formie książkowej i o przodkach po kądzieli -„Moi przodkowie. Rodziny Wawrockich i Pazgratów”, opublikowanej na łamach „Przeglądu Nowotomyskiego”. Jedno z jej opowiadań znalazło się w antologii „Kwiatki polskie”, obok prozy twórców tej miary co Wiedemann i Bożek.
W poetyckiej twórczości chętnie wraca do swoich chłopskich korzeni. Drugi, dedykowany Mamie, tomik poetycki „Przenikanie” (2021) – jak pisze jedna z jego recenzentek (Janina Górecka w „Ogrodzie Ciszy”) – mógłby stanowić epilog do „Chłopów” Reymonta albo innej powieści, a może powinien być rodzajem interpretacji malarstwa Chełmońskiego. Zarówno oba tomiki wierszy Wiesławy Ptaszyk, jak i pamiętnikarsko-biograficzna książka „Jaśki. (…)”, ściśle odnoszą się do losów jej rodziny, związanych z naszą Małą Ojczyzną i świadczą o jej autentycznym umiłowaniu, a swoje chłopskie korzenie – jak pisze inna z recenzentek – traktuje jako powód do dumy i źródło mądrości. W wielu swoich wierszach Poetka oddaje głos swoim przodkom. Poezja Wiesławy Ptaszyk jest pełna ich obecności, ich opowieści o codziennym życiu na wsi, pełna wyraźnie nakreślonych obrazów. Ale wbrew pozorom nie jest to poezja oczywista do interpretacji. Przenikają ją również „szepty i sekrety” budujące klimat niedopowiedzenia, tajemnicy. (…) Wiesława Ptaszyk swoim najnowszy tomem „Przenikanie” potwierdziła, że o Rzeczypospolitej chłopskiej można opowiadać językiem nieoczywistym. Potwierdziła również swój literacki kunszt stwarzający pole do interpretacji jej wierszy. (Z recenzji Agnieszki Kostuch w „Przewodniku Katolickim”)
Wiesława Ptaszyk jest laureatką ogólnopolskich konkursów poetyckich, m. in. X Lubelskiego Przeglądu Poetyckiego „Strojne w biel” (luty 2021) i Bieszczadzkiego Turnieju Jednego Wiersza im. Ryszarda Szocińskiego „O żurawie pióro” (październik 2021). Uznanie zyskują także jej fotografie przyrodnicze prezentowane wielokrotnie podczas wystaw w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu – w ramach wystaw indywidualnych: „Zatrzymane w kadrze” (maj 2014), „Popatrz” (marzec 2018) i wystaw pokonkursowych: „Foto-Wiklina” (listopad 2015), „Okiem kobiety” (marzec 2020), „Tu i teraz… stąd jestem” (marzec 2021); nagrodzone w Turniejach Jednej Fotografii „O jesienny wrzos” (2021) i „Strojne w biel” (2022) i ilustrujące tomik poetycki Lili Heleny Metryki „Gdzie wzrastają flowerotyki” (Lublin 2021).

Bogusław Nawrot – kupiec, społecznik, radny Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu czterech kadencji, obecnie przewodniczący Komisji Obszarów Wiejskich, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, odznaczony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Odznaką Honorową „Zasłużony dla rolnictwa”, od 20 lat nieprzerwanie sołtys podnowotomyskiego Przyłęku, w rocznicę 300 – lecia powstania wsi wyróżniony tytułem „Zasłużony dla miasta i gminy Nowy Tomyśl”, inicjator powołanego w 2016 roku stowarzyszenia „Nasz Przyłęk” zrzeszającego mieszkańców tej wsi.
„Super Sołtys” powiatu nowotomyskiego w 2016 roku i laureat II miejsca w Wielkopolsce w tym plebiscycie, przygodę z pracą społeczną na rzecz wsi rozpoczął w latach 90. minionego stulecia jako aktywny członek Rady Sołeckiej. Już wtedy dał się mieszkańcom poznać jako skuteczny aktywista, m.in. stojąc na czele komitetów telefonizacji, a później wodociągowania wsi. Jego charyzma i otwartość wyzwalają u wielu mieszkańców wsi chęć do wspólnego działania i sprawiają, że w inicjowane przez sołtysa Nawrota przedsięwzięcia angażuje się coraz więcej osób. W ten sposób możliwa była pomyślna realizacja kolejnych nie tylko społecznych, ale i kulturalnych projektów. A lista wspólnych sukcesów jest długa… Wieś posiada swoje centrum kulturalno-integracyjne, którym są: odnowiona i zmodernizowana świetlica wiejska z zapleczem kuchennym i otaczający ją teren rekreacyjny, w tym sąsiadujący z nią – wybudowany w czynie społecznym, wysiłkiem mieszkańców, sympatyków i miejscowych firm – wigwam i plac zabaw dla dzieci, boiska do piłki siatkowej i piłki nożnej oraz siłownia zewnętrzna. Jest ono dziś miejscem rekreacji i odpoczynku, ale i imprez integrujących mieszkańców wsi i umożliwiających im udział w życiu kulturalnym.
Co roku Sołtys wraz z Radą Sołecką i Kołem Gospodyń Wiejskich organizuje, zainicjowane w 2004 roku wielkim festynem z okazji 300-lecia wsi, pikniki integracyjne z bogatym programem kulturalnym i sportowym. Z roku na rok cieszą się one coraz większym zainteresowaniem, nie tylko mieszkańców Przyłęku, ale również Nowego Tomyśla i okolic. W przyłękowskim wigwamie co roku 15 sierpnia odbywają się także, zainicjowane przez sołtysa Nawrota, biesiady z udziałem seniorów. W okresie pandemii zapoczątkowano świąteczną akcję odwiedzin osób samotnych i seniorów z tradycyjnym opłatkiem i świątecznym piernikiem.
Za sprawą starań Bogusława Nawrota wieś zrealizowała także szereg zadań w ramach budżetu obywatelskiego. Były to: budowa wiaty biesiadnej przy wigwamie, siłownia zewnętrzna, ogrodzenie boiska i terenu, place zabaw i wigwam oraz zakup piłkochwytów.
Postawiono mocno na bezpieczeństwo mieszkańców, pozyskując środki finansowe z Lokalnej Grupy Działania KOLD i zakupiono dla wszystkich kamizelki odblaskowe, na których – obok herbu wsi – nadrukowane zostało hasło, które zwyciężyło w ogłoszonym wcześniej konkursie.
Jednym z ostatnich wspólnych przedsięwzięć mieszkańców Przyłęku pod wodzą sołtysa Nawrota jest zrealizowany latem 2021, w ścisłej współpracy ze stowarzyszeniem „Nasz Przyłęk”, projekt „Rodzina silna drużyna”, na który złożyły się m.in. profesjonalny spektakl teatralny „Działka” z udziałem aktorów scen warszawskich, który wystawiony został w wiejskim wigwamie, cykl warsztatów rozwojowych dla rodziców i piknik „Rodzina uśmiechem malowana”, podczas którego rodzice ze swoimi pociechami mogli integrować się przez wspólną zabawę.
Jako doskonały animator, Bogusław Nawrot skutecznie wykorzystuje istniejący w lokalnej społeczności potencjał, ściśle współpracując z niezwykle prężnie działającymi we wsi stowarzyszeniem „Nasz Przyłęk” i Kołem Gospodyń Wiejskich. Współdziałając z nimi w każdej akcji i w każdym działaniu, swoją działalnością przyczynia się nie tylko do popularyzacji aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu, ale także sprzyja zacieśnianiu międzyludzkich więzi i współpracy osób i instytucji. Jest organizatorem wielu spotkań, warsztatów, ale także wyjazdów turystyczno-krajoznawczych w różne strony Polski. Dzięki jego staraniom wieś wydała swój folder reklamowy, ma również własną stronę internetową.
Sołtysowi Przyłęku nieobca jest także działalność charytatywna. Zapoczątkowało ją organizowanie, w ramach nie istniejącego już nowotomyskiego Stowarzyszenia Kupców, którego przez pewien okres był prezesem, 20 balów charytatywnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy i Oddziału Dziecięcego nowotomyskiego szpitala. Także wspólnie z mieszkańcami Przyłęku niejednokrotnie pokazał, że potrafią połączyć siły, gdy komuś potrzebna jest pomoc. Jest inicjatorem wielu akcji i zbiórek charytatywnych dla pokrzywdzonych przez los osób, nie tylko z ich miejscowości.
Jednym słowem – Bogusław Nawrot jest rzeczywistym filarem swojego środowiska.
A jako człowiek obdarzony nie tylko społecznikowską pasją i darem jednoczenia ludzi, ale także artystycznymi talentami, aktywnie od 40 lat współpracuje z Nowotomyskim Ośrodkiem Kultury jako: wieloletni aktor Amatorskiej Grupy Teatralnej, showman współprowadzący koncerty z cyklu „Karol Band i Przyjaciele”, uczestnik „Pastorałek Nowotomyskich” i współorganizator, a także wspólnie z mieszkańcami Przyłęku uczestnik kilkudziesięciu Turniejów Wsi.
Wspiera także działania edukacyjno-kulturalne Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu, fundując corocznie nagrody w ramach konkursów organizowanych podczas „Przystanków: Biblioteka!” i uczestnicząc w akcji promującej czytelnictwo „Cała Polska czyta dzieciom”.

Nadleśnictwo Bolewice – wchodzące w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie gospodaruje w lasach o powierzchni 18 306,43 ha, położonych na terenie dwóch województw – w większości wielkopolskiego (w powiecie nowotomyskim i międzychodzkim) oraz lubuskiego (w powiecie międzyrzeckim).
Oprócz podstawowej działalności, jaką jest prowadzenie trwałej, wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej, prowadzi szereg działań z zakresu edukacji przyrodniczej i leśnej, które służą spopularyzowaniu wiedzy o środowisku leśnym oraz o gospodarce leśnej. Mają także za zadanie podnoszenie świadomości społeczeństwa co do racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania ze wszystkich funkcji lasu, edukacja przyrodniczo-leśna jest bowiem najlepszą metodą poznawania otaczającej nas przyrody oraz jej zrozumienia. Prowadzenie przez pracowników Nadleśnictwa Bolewice aktywnych, ujętych w ciekawe formy zajęć w lesie i w obiektach edukacyjnych nadleśnictwa, pozwala na kształtowanie proekologicznych postaw społeczeństwa. Sprzyja także wzrostowi odpowiedzialności za korzystanie z dóbr natury, promuje pozytywne postawy poszanowania środowiska naturalnego, pogłębia szacunek i zamiłowanie do przyrody i miejscowych tradycji, promuje region i lasy. Zajęcia w różnych formach i różnych grupach wiekowych aktywizują miejscowe społeczeństwo.
Nadleśnictwo Bolewice nie ogranicza się do prowadzenia własnej działalności edukacyjnej. Oprócz organizacji licznych zajęć, warsztatów edukacyjnych, wystaw, konkursów itp. wspiera projekty organizowane przez instytucje kultury i placówki oświatowe, między innymi Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Nowym Tomyślu (wielokrotny udział w „Przystanku: Biblioteka!”, proekologiczna akcja w ramach projektu „Misja Apollo”; Eko-piknik z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu), Gminną Bibliotekę Publiczną w Miedzichowie (m. in. „Ferie z leśnikiem”, stoisko edukacyjne podczas Dni Bolewic; Kiermasz Bożonarodzeniowy), okoliczne szkoły i przedszkola, samorządy, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Miedzichowie (m. in warsztaty edukacyjne „Grzybobranie” i „Leśna Wigilia”), Nowotomyski Ośrodek Kultury, Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Grońsku (liczne darowizny), Centrum Edukacji Regionalnej i w Mniszkach (corocznie stoisko promocyjno-edukacyjne z leśnymi warsztatami na imprezie plenerowej „Smażenie powideł”), Związek Harcerstwa Polskiego (m. in akcja „Najpiękniej przystrojona choinka”). Współpracuje także z Policją oraz jednostkami zawodowej i ochotniczej Straży Pożarnej.
Na leśnym miejscu parkingu – w miejscu historycznym dawnej granicy państwa polskiego w Silnej, z figurą Antoniego Palucha, co roku odbywają się uroczystości związane z rocznicą wybuchu II wojny światowej. Wspólnie z młodzieżą prowadzona jest akcja porządkowania leśnych cmentarzy pod hasłem „Pamiętamy”.
Pod koniec stycznia br. w Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego odbył się wernisaż zorganizowanej przez Nadleśnictwo Bolewice wystawy „Las i łowiectwo w sztuce – szlachetne piękno sztuki z gabinetów myśliwskich i z kniei”, na której zaprezentowano ponad 300 eksponatów związanych z kulturą i sztuką leśną i łowiecką; m. in. obrazy, rzeźby i płaskorzeźby, grafikę artystyczną, metaloplastykę, witraże, a także fotografię przyrodniczą. Wystawa nawiązuje również do tradycji religijnych i patriotycznych w kulturze leśnej i łowieckiej. Wystawę tę oglądać można w muzeum międzyrzeckim do połowy kwietnia br.