Filary Kultury 2024

Szósta już gala wręczenia, przyznawanych przez Zarząd Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego, statuetek FILARA KULTURY,  odbyła się 24 kwietnia w holu   Nowotomyskiego Ośrodka Kultury. W tegorocznej edycji wyróżnienia przyznane zostały Aleksandrze Walczak – w kategorii: animator kultury i Prywatnemu Ognisku Muzycznemu, reprezentowanemu przez Annę Antuszewską – w kategorii: animator i mecenas kultury.

Statuetki FILARA KULTURY przyznawane są przez Zarząd NTK jednorazowo, na podstawie oceny całokształtu działalności i osiągnięć, w trzech kategoriach: twórca kultury, animator kultury i mecenas kultury. Ich pomysłodawcą i inicjatorem był w 2019 roku ówczesny prezes Towarzystwa – Bogdan Górny. Wyróżnienie to jest formą uhonorowania osób, instytucji lub organizacji szczególnie zasłużonych na polu kultury za ich twórczość i aktywność artystyczną, działalność popularyzatorską, wspieranie różnorodnych inicjatyw kulturalnych, które mają znaczący wpływ na rozwój życia kulturalnego oraz promocję naszego miasta i gminy, a także utrwalanie wartości regionalnych w obszarze kultury.

W tym uroczystym momencie laureatkom FILARA KULTURY 2024, towarzyszyli laureaci poprzednich edycji, członkowie Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego, przedstawiciele Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego, a także członkowie rodzin, przyjaciele i znajomi.  Laudacje,  zawierające obszerną prezentację dokonań i zasług tegorocznych laureatek, wygłosiła  Lucyna Kończal-Gnap, wiceprezes Zarządu, a statuetki wręczył Ryszard Ratajczak – prezes NTK w towarzystwie obecnych członków Zarządu.

Uroczysta gala była też okazją do podsumowania działalności Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego w minionym roku i przedstawienia planów Towarzystwa na rok bieżący.

O muzyczne doznania gości zadbały uczennice Prywatnego Ogniska Muzycznego  z klasy  Katarzyny Sukiennickiej – Blanka Kawa i Maja Hadyniak.

 

Laureaci FILARA KULTURY 2024

Aleksandra Walczak – FILAR KULTURY 2024 w kategorii: animator kultury za   niestrudzoną działalność w zakresie animacji kultury

Prywatne Ognisko Muzyczne – FILAR KULTURY 2024 w kategorii: animator i mecenas kultury za   niestrudzoną działalność w zakresie animacji kultury oraz wspieranie instytucji kultury i innych organizatorów życia kulturalnego

 

Aleksandra Walczak –  magister sztuki, absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu, jest dyplomowaną nauczycielką w klasie fortepianu w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nowym Tomyślu. Z tą nowotomyską placówką   związana jest   od    początku    swej  pracy  zawodowej. Przez 24 lata  pełniła funkcję kierownika sekcji instrumentów klawiszowych. W pracy zawodowej cechuje ją ogromne zaangażowanie i kreatywność wyrażająca się szeregiem różnorodnych pomysłów i inicjatyw, które wprowadza z powodzeniem w życie dzięki swoim zdolnościom organizacyjnym. Jej uczniowie koncertują w środowisku lokalnym i poza nim. Osiągają bardzo dobre wyniki w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, m. in. w Międzyszkolnym Konkursie Pianistycznym „Za kotarą” w Lesznie,  czy Regionalnym Konkursie Pianistycznym w Gostyniu.  Siedmioro absolwentów otrzymało tytuł „Prymusa szkoły”, a jeden z absolwentów, kontynuujący naukę w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia, ukończył Królewską Akademię Muzyczną w Wielkiej Brytanii.

Aleksandra Walczak  spełnia się nie tylko w roli nauczycielki, angażuje się także w działalność koncertową – szkolną i dla społeczności lokalnej. Jest pomysłodawczynią i organizatorką wielu szkolnych wydarzeń muzycznych, takich jak przed laty „Spotkania z rytmiką”, czy m. in. organizowanych corocznie  konkursów instrumentalnych dla uczniów klas fortepianu i akordeonu „Jak to grasz?” oraz organizowanego od wielu lat koncertu pierwszoklasistów – „Mój pierwszy występ”.  Współorganizuje m.in. „Muzyczne spotkania szkół”, szkolne koncerty rekrutacyjne, czy koncerty okolicznościowe, pełniąc wówczas rolę konferansjera. Bywa dyrygentką (zorganizowała i poprowadziła chór złożony z nauczycieli, absolwentów i sympatyków szkoły),  kompozytorką (skomponowała muzykę do hymnu Zespołu Szkół nr 2 im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu, przed laty współtworzyła – wraz z Wojciechem Winiarskim i Mateuszem  Kurcewiczem  –  projekt poetycko-muzyczny „Co 10”, komponowane przez nią piosenki wykonywane są podczas szkolnych koncertów) i wokalistką (wielokrotnie występowała podczas koncertów z cyklu: „Karol Band i Przyjaciele”).      

Swoją   pracą i zaangażowaniem w życie szkoły i środowiska promuje szeroko pojętą kulturę, nie tylko w dziedzinie  edukacji muzycznej.  W środowisku szkolnym i lokalnym cieszy się uznaniem i szacunkiem, czego wyrazem  jest m. in. Brązowy Krzyż Zasługi  (2000 r.) oraz przyznawane wielokrotnie  nagrody indywidualne Centrum Edukacji Artystycznej i nagrody Dyrektora szkoły.

Aleksandra Walczak  od 1985 roku uczestniczy w działaniach artystycznych Nowotomyskiego Ośrodka Kultury, wzbogacając je swoim profesjonalizmem i swoją charyzmą. Na scenie NOK-u zadebiutowała jako młoda akompaniatorka. Od ponad 20 lat prowadzi tu, będący prawdziwą muzyczną perełką, żeński zespół wokalny  „Niespodzianka”, którego występy przenoszą publiczność do „krainy łagodności”. Jako jego maestra bardzo starannie i konsekwentnie buduje repertuar zespołu, obejmujący głównie poezję śpiewaną, chociaż pojawiają się w nim i piosenki z innych nurtów,  których walorem jest uroda nie tylko muzyki, ale i tekstów.

W 2003 roku Aleksandra Walczak zadebiutowała na scenie Nowotomyskiego Ośrodka Kultury jako aktorka w sztuce pt. „Pensjonat pod Żałobną Wdową” – w roli nauczycielki muzyki i od tego momentu stała się filarem, prowadzonej tu przez Renatę Śmiertelną,   Amatorskiej Grupy Teatralnej. Ma w swoim scenicznym dorobku jedenaście znaczących, wiodących ról („Pensjonat pod Żałobną Wdową” 2003 – nauczycielka muzyki; „Fiesta  Italiana – Hiszpańska Krew” 2005 – Sandrina; „Sekrety rodzinne” 2006  – Leokadia Bęcka; „ Manewry miłosne” 2009 –  Bibianna Myszka, guwernantka panienek; „Pasia albo życie biurowe” 2010 –   Pelagia Wątorek, specjalistka od powierzchni płaskich; „Co w rodzinie – to nie zginie” 2012 –  Tarsylia;  „Staroświeckie morderstwo”  2014  –  Kordelia Tylicz;  „Miłosne przygody żaby Abulii Abby” 2015  – małpa; „Kuracjusze” 2018  – Vendy, kuracjuszka; „Kłopoty Hrabiny Łobejko” 2019  – hrabina Kordula Łobejko; „Biuro Zagubionych Serc” 2022  – Narcyza Bolechowska). Wszechstronna – zachwyca, zarówno w roli hrabiny Łobejko, jak i sprzątaczki Pasi. Perfekcyjna – jako pierwsza w zespole zna tekst na pamięć tekst; a artykulacja, impostacja, intonacja stawia ją w szeregu zawodowych aktorów. Jest aktorką intuicyjną: w rolę wchodzi błyskawicznie i bezbłędnie. Czuje tekst i sytuacje sceniczne. 

Aleksandra Walczak – kocha to, co robi. Każde działanie wykonuje z pasją. Obdarzona nie tylko niezwykłym talentem muzycznym, ale i talentem aktorskim jest wulkanem emocji i energii, prawdziwym „filarem” nowotomyskiej kultury.

 

Prywatne Ognisko Muzyczne w Nowym Tomyślu jest samofinansującą się placówką edukacyjno-muzyczną, która powstała w październiku 2010 roku. Inicjatorką powstania i założycielką ogniska jest – prowadząca tę placówkę niezmiennie do dziś – Anna Antuszewska. Założeniem placówki, kształcącej dzieci, młodzież i dorosłych, na różnych poziomach muzycznego zaawansowania,  jest indywidualna nauka gry na instrumentach muzycznych, nauka śpiewu i umuzykalnienie. Swoją ofertą ognisko obejmuje wszystkich chętnych, bez względu na wiek, w tym również najmłodszych. Dla dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat prowadzi grupowe zajęcia rytmiczno – umuzykalniające. Odbywają się w nim również zajęcia dla niemowląt i dzieci w wieku do lat 3, prowadzone wg metody E. E. Gordona.

Zajęcia w ognisku pozwalają rozwijać zdolności muzyczne, uwrażliwiają na świat dźwięków, dają możliwość radosnego muzykowania indywidualnie, ale także zespołowo.

W ognisku muzycznym działają: zespół wokalny i aż cztery młodzieżowe zespoły wokalno- instrumentalne. Na zakończenie każdego semestru nauki organizowane są koncerty, pozwalające uczestnikom zajęć na wykazanie się swoimi umiejętnościami przed publicznością.

Uczniowie Prywatnego Ogniska Muzycznego biorą czynny udział w życiu kulturalnym naszego środowiska. Bardzo chętnie uczestniczą w wielu wydarzeniach kulturalnych, festynach, koncertach i akcjach charytatywnych na terenie naszego miasta, gminy i powiatu. Prywatne Ognisko Muzyczne współpracuje na co dzień ze Starostwem Powiatowym w Nowym Tomyślu, takimi instytucjami kultury jak: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu, Nowotomyski Ośrodek Kultury, Centrum Kultury i Biblioteka w Opalenicy, Gminny Ośrodek Kultury w Kuślinie, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Lwówku, Zbąszyńskie Centrum Kultury, Wolsztyński Dom Kultury, Centrum Kultury i Biblioteka w Kamieńcu, a także z przedszkolami i szkołami podstawowymi w gminie Nowy Tomyśl i powiecie nowotomyskim. Jest otwarte na współpracę z wszystkimi organizatorami życia kulturalnego w naszym powiecie i poza nim, w tym: organizacjami, stowarzyszeniami, klubami i fundacjami (Hufiec ZHP w Nowym Tomyślu, Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne, Forum Obywatelskie Powiatu Nowotomyskiego, Fundacja „Radość z uśmiechu”, Stowarzyszenie „Kochamy”, Klub Sportowy „Polonia” Nowy Tomyśl, Akademia Futbolu SIX, Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom „Łapa”), sołectwami (w Sękowie, Paproci, Przyłęku, Cichej Górze, Bukowcu, Borui Kościelnej, Jabłonnie, Wytomyślu, Nowej Róży, Sielinku, Niepruszewie), parafiami (Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Parafia pw. NMP Nieustającej Pomocy w Nowym Tomyślu, Parafia pw. św. Michała Archanioła w  Wytomyślu, Parafia pw. św. Marcina w Bukowcu). Do grona partnerów Prywatnego Ogniska Muzycznego należą również:   Nowotomyska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Kino za Rogiem w Bolewicach, Nature Rock Fest, sekcja emerytów Związku Nauczycielstwa Polskiego,  Związek Zawodowy „Solidarność” przy „Aesculap Chifa”  i nowotomyskie restauracje.

Od początku swej działalności Prywatne Ognisko Muzyczne gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy w Nowym Tomyślu, ale także w Zbąszyniu i we Lwówku. Od wielu lat uczniowie i nauczyciele koncertują podczas dorocznego Jarmarku Chmielo-Wikliniarskiego. Przygotowują programy w ramach wydarzeń towarzyszących uroczystościom patriotycznym, takim jak np. Ogień Niepodległości, czy Przegląd Piosenki Żołnierskiej i Niepodległościowej.

Co roku w kwietniu nauczyciele, uczniowie i zaproszeni przez nich goście  prezentują się podczas cyklicznych koncertów „Muzyczny Belfer i Spółka”.

Programy przygotowane przez nauczycieli i uczniów Prywatnego Ogniska Muzycznego  poznała publiczność w partnerskim mieście Biesenthal w Niemczech, a także w Tarnowie Podgórnym, Mosinie, Grodzisku Wlkp., Opalenicy, Lwówku, Miedzichowie, Bolewicach i w wielu innych  miejscowościach.

1 maja każdego roku grupa miłośników gitarowego brzmienia udaje się do Wrocławia, by uczestniczyć w biciu Gitarowego Rekordu Guinnessa.  Uczniowie z powodzeniem biorą udział w przeglądach i konkursach muzycznych, zdobywając w nich nagrody, tytuły laureatów i wyróżnienia. Prywatne Ognisko Muzyczne jest również organizatorem adresowanych do uczniów konkursów instrumentalnych i wokalnych, a w marcu bieżącego roku zorganizowało pierwszy młodzieżowy Przegląd Zespołów Rockowych. Na zaproszenie autora słów i muzyki Jerzego Hytrego, uczestniczyło także w realizacji teledysku do piosenki „Nowy Tomyśl”.

Działalność animacyjna Prywatnego Ogniska Muzycznego  obejmuje również bezpłatne, otwarte warsztaty muzyczne, adresowane nie tylko do uczniów, ale i innych przedstawicieli naszego środowiska, „muzyczne poranki” dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli oraz  koncerty znanych polskich artystów – muzyków (m. in. Leszka Cichońskiego, czy Marty Podulki). Muzyczne dedykacje w wykonaniu uczniów i nauczycieli bardzo często stanowią muzyczną oprawę wernisaży i spotkań organizowanych przez NOK oraz Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Nowym Tomyślu oraz  jubileuszy placówek oświatowych, nowotomyskich instytucji i przedsiębiorstw.

Kadra i uczniowie Prywatnego Ogniska Muzycznego chętnie biorą udział w koncertach charytatywnych (np. w 2022 roku aż w dwunastu takich koncertach). W 2022 roku pospieszyli ze wsparciem dla przybyłych do naszego miasta ukraińskich dzieci i młodzieży,  które skorzystały z darmowych zajęć gry na pianinie i nauki śpiewu.

Prywatne Ognisko Muzyczne to niezwykle aktywny twórca i współtwórca wydarzeń kulturalnych oraz życzliwy i niezawodny partner wielu organizatorów życia kulturalnego na ziemi nowotomyskiej.

 

Zdjęcia:   Wojciech Teleszyński, Gmina Nowy Tomyśl, Powiat Nowotomyski, nowytomysl.naszemiasto.pl, nowotomyskimagazyn.pl