Jubileusz „Przeglądu Nowotomyskiego”

Zarząd Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego oraz Redakcja „Przeglądu Nowotomyskiego”, uroczystym spotkaniem w gronie osób zaangażowanych w jego powstawanie i zaproszonych gości, uczciły wydanie 50.nru tego społeczno-kulturalnego pisma wydawanego przez nasze Towarzystwo.

Jak podkreślił obecny na spotkaniu prasoznawca prof. Ryszard Kowalczyk z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowanie od 12 już lat ciągłości tego regionalnego, ukazującego się kwartalnie, pisma jest ewenementem w skali kraju. Jest to też jedyne w Wielkopolsce tego typu pismo, ukazujące się systematycznie co kwartał.
Redagowanie „Przeglądu Nowotomyskiego” spoczywa na barkach dwuosobowego Zespołu Redakcyjnego, który tworzą dr Bogumił Wojcieszak – historyk i regionalista i Lucyna Kończal-Gnap – wiceprezes Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego, dyrektor nowotomyskiej biblioteki publicznej bibliotekarz i polonistka. Autorami tekstów – a było ich w ciągu minionych 12 lat – 126 są przedstawiciele różnych zawodów i profesji, w tym również osoby ze stopniami i tytułami naukowymi, a także przedstawiciele innych narodowości. Są wśród nich autorzy jednego tekstu, ale są i tacy, których nazwiska wielokrotnie pojawiały się na łamach tego pisma. Wszyscy oni bezinteresownie ofiarują swój czas, swoje zaangażowanie i długie godziny pracy, bowiem redakcja „Przeglądu Nowotomyskiego” nie płaci autorom honorariów, a środki pozyskane z Gminy Nowy Tomyśl i Powiatu Nowotomyskiego w ramach konkursów ofert na zadania publiczne dla organizacji pozarządowych oraz w znacznie mniejszym stopniu ze sprzedaży, redakcja przeznacza wyłącznie na pokrycie kosztów drukarskich.

Jubileuszowe spotkanie było – co naturalne – okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć i podziękowań. Doniosłym momentem uroczystości było wręczenie drowi Bogumiłowi Wojcieszakowi, nadanego przez Radę Powiatu Nowotomyskiego, na wniosek Zarządu Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego, tytułu i odznaczenia „Zasłużony dla Powiatu Nowotomyskiego”. W imieniu powiatowych władz samorządowych aktu wręczenia dokonali Starosta Nowotomyski Andrzej Wilkoński i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowotomyskiego Zbigniew Markowski.
Natomiast Walne Zebranie Członków Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego postanowiło nadać Godność Członka Honorowego naszego Towarzystwa – drowi Bogumiłowi Wojcieszakowi – który od pierwszego numeru „Przeglądu Nowotomyskiego” był członkiem jego Rady Programowej i Zespołu Redakcyjnego, w tym przez okres 5 lat redaktorem prowadzącym i niezmiennie współredaguje „Przegląd Nowotomyski”, a którego zaangażowanie, kompetencje i rozległa wiedza historyczna pozwala zachować wysoki poziom merytoryczny „Przeglądu Nowotomyskiego” oraz Damianowi Rożek – Pawłowskiemu – autorowi cyklu artykułów składających się na „Sagę nowotomyskich rodów”.
Słowa uznania i wdzięczności skierowaliśmy pod adresem tych Autorów, którzy w ostatnich latach tworzyli i tworzą redakcyjny trzon pisma: Grażyny Matuszak, Martyny Nowosadzkiej, Marzeny Kortus, Izabeli Putz, Aleksandry Tabaczyńskiej, Jana Bąbelka, Damiana Rożka – Pawłowskiego, Tomasza Siwińskiego i Bogumiła Wojcieszaka.
Z ogromną wdzięcznością wspominamy zasługi nieodżałowanej pamięci Sylwii Kupiec, która przez 10 lat (2007- 2017) była pierwszym piórem „Przeglądu Nowotomyskiego”. Spod jej ręki wyszło 40 wywiadów zamieszczonych w dziale „Nowotomyślanie znani i mniej znani”, współredagowała i inne działy naszego pisma „Tu i teraz” , czy „Z teki”. Wszystkie jej teksty były dowodem niezwykłej dziennikarskiej sprawności; a w przeprowadzaniu wywiadów była prawdziwą mistrzynią – imponowała znajomością wielu różnych zagadnień i językową kompetencją.
Wśród tych autorów, których nazwiska często pojawiały się na łamach naszego pisma należą: Edmund Żurek i Daria Zarabska – Bożejewicz, Zofia Pacholak – Laskowska, Adam Rybarczyk („Nasze środowisko”), prof. Piotr Szwiec, niedżałowanej pamięci Zygmunt Duda („Śladami przeszłości”), Szymon Konieczny, Karol Piotrzkiewicz („Wokół nas”), Aleksandra Tabaczyńska, Maria Tyszkowska i oczywiście dr Bogumił Wojcieszak.

Przy takiej okazji wspominaliśmy też nasze osiągnięcia. Za ważne w naszym
redakcyjnym dorobku poczytujemy sobie naukowe opracowanie naszego pisma w pozycji książkowej prof. Ryszarda Kowalczyka „Zarys czasopiśmiennictwa regionalistycznego w Wielkopolsce po II wojnie światowej”. Wyjątkowo łaskawy był dla nas rok 2012. Najpierw Aleksandra Tabaczyńska – została laureatką 16.edycji Konkursu Dziennikarskiego im. Romy Brzezińskiej ZNAK DOBRA organizowanego przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Katolickich i redakcję „Głosu Wielkopolskiego”, za opublikowany w nrze 1/2011 artykuł „Po co szkole patron” , dotyczący Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi. W tym samym roku, ta sama Autorka została laureatką XIII Konkursu Dziennikarskiego o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego pn. „Wielkopolska obywatelska – Wielkopolska europejska” za opublikowany w nrze 4/2011 tekst „Więzi pokoleniowe z nowotomyskiej perspektywy – kryzys czy rozkwit”, którego bohaterem był Mieczysław Janas i jego starania o ocalenie od zapomnienia śladów naszej regionalnej przeszłości m. in. historii żydowskich mogił na wytomyskim cmentarzu.

Goście uroczystości, a wśród nich Starosta Nowotomyski Andrzej Wilkoński, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowotomyskiego Zbigniew Markowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu Marek Ratajczak, Burmistrz Zbąszynia Tomasz Kurasiński, reprezentująca Wójta Miedzichowa – Sekretarz Gminy Karolina Łotecka, reprezentująca Burmistrza Nowego Tomyśla – Wioleta Kucz złożyli na ręce prezesa Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego Bogdana Górnego i wiceprezes Lucyny Kończal – Gnap życzenia dalszego, pomyślnego rozwoju pisma.
Dziękując przedstawicielom obu samorządów lokalnych za stałe wspieranie naszego pisma środkami finansowymi, podarowaliśmy im wydaną staraniem rodziców Sylwii Kupiec – Haliny Mirosławy i Edwarda Kupców pozycję książkową „Nowotomyślanie znani i mniej znani”, będącą trwałą pamiątką dziennikarskiego talentu naszej nieodżałowanej Koleżanki.

Zdjęcia: Krystian Dybek, Izabela Putz, Wojciech Teleszyński