Mamy środki na „Przegląd Nowotomyski”

W obu nowotomyskich samorządach – gminnym i powiatowym – nastąpiło rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku – w formie wspierania – zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Nowy Tomyśl i powiatu nowotomyskiego.

W wyniku przeprowadzonego konkursu z obu tych samorządów otrzymaliśmy środki na realizację zadania „Wydanie 4 numerów kwartalnika społeczno-kulturalnego PRZEGLĄD NOWOTOMYSKI” – i tak w formie wspierania zadania przez Burmistrza Nowego Tomyśla kwotę 22 000 zł; a w formie wspierania zadania przez Powiat Nowotomyski kwotę 2 000 zł. Środki te pozwolą nam pokryć koszty związane z  wykonaniem składu pisma, naświetleń i  jego wydrukiem. Pozostałe czynności związane z wydawaniem PRZEGLĄDU NOWOTOMYSKIEGO – przede wszystkim opracowywanie tekstów, ich redakcja, adiustacja i korekta – wykonywane są systemem wolontariatu.

Wszystkim osobom w jakikolwiek sposób zaangażowanym społecznie w przygotowywanie kolejnych numerów pisma serdecznie dziękujemy i zapraszamy do dalszej współpracy. A Czytelnikom życzymy miłej i pożytecznej lektury.