Posiedzenie Zarządu NTK – 1.IV.2014r.

1.

Prezes NTK poinformował o prezentacji działalności NTK na sesji Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu, podczas której zaprezentowano najważniejsze obszary działalności Towarzystwa z ostatnich 10. lat, zadania statutowe i fotograficzny zapis głównych wydarzeń.

2.

Prezes NTK poinformował o złożeniu sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności NTK za 2013 r. do Urzędu Skarbowego i Starostwa Powiatowego, termin złożenia sprawozdań do MPiPS upływa w czerwcu.

3.

Wiceprezes NTK poinformowała o wstępnej koncepcji projektu „Sobie i swojemu miastu”, którego celem ma być przywracanie pamięci o dawnym zaangażowaniu mieszkańców w rozwój miasta; ustalono potrzebę gromadzenia materiałów źródłowych, fotografii i wywiadów oraz ich publikację w lokalnych mediach i „Przeglądzie Nowotomyskim”.

4.

Zarząd NTK ustalił konieczność spotkania podsumowującego zaangażowanie autorów artykułów do „Przeglądu Nowotomyskiego” oraz przygotowanie podziękowań dla najbardziej zaangażowanych twórców kwartalnika z okazji 10.lecia działalności reaktywowanego NTK.

5.

Dokonano otwarcia ofert złożonych na remont samolotu w NPKiW i dokonano wyboru oferty.

6.

Zarząd podjął pozytywną decyzję w sprawie przystąpienia NTK do programu „Promocja literatury i czytelnictwa” ogłoszonego przez MKiDN w partnerstwie z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Nowym Tomyślu.

7.

Zarząd podjął decyzję w sprawie rezygnacji NTK jako partnera w kolejnej edycji Konkursu Fotograficznego „Portret prawdziwy” organizowany przez Adama  Polańskiego.

8.

Zarząd podjął pozytywną decyzję w sprawie firmowania nazwą NTK spacerów turystyczno-historycznych po Nowym Tomyślu, organizowanych przez stowarzyszenia „Rychtyk – Eka”, Niezależne Forum NT i „Olęder”.

9.

Zarząd podjął pozytywną decyzję w sprawie wystąpienia do Zarządu SM z prośbą dotyczącą zamieszczenia w terminie od 7 do 14 kwietnia w TVK SM w Nowym Tomyślu, komunikatu dot. przekazywania 1% podatku na rzecz działalności statutowej NTK.