Posiedzenie Zarządu NTK – 11.IV.2015r.

1.

Prezes NTK Tomasz Wlekły poinformował o deklaracji Prezesa Banku Spółdzielczego w Nowym Tomyślu w sprawie wsparcia finansowego konkursu „O Wiklinowy Laur”. Zdecydowano także o wystąpieniu do Komitetu Organizacyjnego Jarmarku Chmielo-Wikliniarskiego 2015 o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na nagrody na konkurs.

2.

Obecny na zebraniu członek Kapeli „Zza Winkla” Bogdan Górny poinformował Zarząd NTK o stanie zaawansowania przygotowań do obchodów 35. lecia Kapeli. Zawiadomił o skierowaniu przez Starostę Nowotomyskiego wniosków o nadanie wyróżnień i odznaczeń dla członków Kapeli oraz przygotowaniu wniosków na organizację przeglądu kapel, które w momencie ogłoszenia konkursu zostaną przekazane do odpowiednich instytucji. Poinformował o przewidywanym udziale  w Przeglądzie 3 kapel, do których skierowane zostały zaproszenia. Koszt imprezy szacowany jest na ok. 35 tys. zł. Zwrócono uwagę na konieczność pisemnego wystąpienia do dyrektor NOK-u o bezpłatne użyczenie muszli koncertowej wraz z nagłośnieniem i oświetleniem na potrzeby koncertu 35. lecia.

3.

Prezes NTK poinformował o konieczności złożenia sprawozdań z działalności NTK do GUS-u, który w tej sprawie skierował do NTK pisma informujące o objęciu stowarzyszenia takim obowiązkiem.