Posiedzenie Zarządu NTK – 12.XII.2017r.

1.

Wiceprezes NTK Lucyna Kończal – Gnap, pełniąca równocześnie funkcję redaktora, wydawanego przez NTK, pisma społeczno-kulturalnego „Przegląd Nowotomyski” omówiła trudności związane z wydawaniem tego pisma, skupiając się przede wszystkim na ogromnym wysiłku grona redaktorów i autorów, pracujących bezinteresownie nad przygotowaniem każdego kolejnego numeru pisma. Wyrażając wdzięczność wszystkim pasjonatom, ofiarowującym temu pismu swój czas i wysiłek, pokreśliła, że należą im się szczególne słowa uznania i podziękowania, zważywszy na fakt, że – przy tak nielicznym gronie – stałych współpracowników, pismo niezmiennie od lat utrzymuje wysoki poziom merytoryczny i edytorski.


Zarząd NTK podjął decyzję o ubieganiu się o środki finansowe na wydanie w roku 2018 kolejnych 4 numerów tego pisma, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku, ogłoszonego przez Burmistrza Nowego Tomyśla i Powiat Nowotomyski.

2.
Wiceprezes NTK Lucyna Kończal-Gnap poinformowała, że z nadesłanego przez Zarząd Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury oraz Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. oficjalnego zaproszenia – dla jednego plastyka, muzyka i poety – na zorganizowane w dniach 4.11 – 12.11.2017 r., pod honorowym patronatem: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewody Lubuskiego oraz Rady Krajowej RSTK, XXXV Interdyscyplinarne Warsztaty Artystyczne „Gorzów Wlkp.- Garbicz 2017”, nie skorzystał żaden z nowotomyskich twórców, którym takie zaproszenia przekazano.