Posiedzenie Zarządu NTK – 13.I.2015r.

1.
Prezes NTK Tomasz Wlekły poinformował, że 1 grudnia 2014 roku p. Joanna Uramowska podpisała deklarację członkowską naszego Towarzystwa. Zarząd jednogłośnie podjął stosowną uchwałę i przyjął wyżej wymienioną w poczet członków stowarzyszenia.

2.
Wiceprezes Lucyna Kończal-Gnap poinformowała o przygotowanych sprawozdaniach za rok 2014 dotyczących wykonania zadania Wydanie 4 numerów pisma „Przegląd Nowotomyski”, które zgodnie z wyznaczonymi terminami zostaną złożone w Urzędzie Miejskim i Starostwie Powiatowym. Konkurs ofert na rok 2015 zostanie – w obu samorządach – rozstrzygnięty po 20 stycznia br.

3.
Prezes Tomasz Wlekły poinformował, że zgodnie z wcześniej przeprowadzonymi drogą internetową konsultacjami, NTK podpisało się pod wnioskiem o przyznanie byłemu Burmistrzowi Nowego Tomyśla p. Henrykowi Helwingowi Odznaczenia Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowy Tomyśl.

4.
Wiceprezes Lucyna Kończal-Gnap poinformowała o ofercie szkoleń dla stowarzyszeń NGO organizowanych w Rokosowie przez Ośrodek Integracji Europejskiej. Członkowie Zarządu nie wyrazili gotowości wzięcia udziału w szkoleniach. Druga oferta dotyczyła rejestracji NTK w serwisie internetowym fanimani.pl, umożliwiającym pozyskiwanie środków na działalność Towarzystwa poprzez dokonywanie zakupów internetowych ze stron tego serwisu. Członek Zarządu Przemysław Mierzejewski zadeklarował gotowość dokładnego przeanalizowania tej oferty.

5.
Ustalono termin Walnego Zebrania NTK na dzień 3 marca 2015 roku, godz. 18.

6.
Przemysław Mierzejewski poinformował, że nadal prowadzone są prace nad projektem gry planszowej dla dzieci dotyczącej wiedzy o Nowym Tomyślu. Jeśli projekt zostanie odpowiednio udokumentowany, to będzie można podjąć starania o pozyskanie środków zewnętrznych na jego realizację.

7.
Postanowiono nie tworzyć sekcji historycznej zajmującej się propagowaniem wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, zapraszając jednocześnie osoby zainteresowane takimi działaniami do współpracy w ramach istniejących struktur naszego Towarzystwa.