Posiedzenie Zarządu NTK – 13.IX.2016

1.

Prezes Bogdan Górny podjął kwestię zorganizowania w lipcu roku 2017 Przeglądu Kapel Podwórkowych „Pitolinie we wiklinie”, który byłby kontynuacją podobnych przeglądów, zorganizowanych dotychczas 2.krotnie przy okazji kolejnych jubileuszy działalności nowotomyskiej Kapeli „Zza Winkla” . Zasugerował, żeby z tych przeglądów uczynić cykliczne wydarzenie kulturalne. Członkowie Zarządu, przychylając się do tej opinii, wyrazili przekonanie o konieczności pozyskania na ten cel środków zewnętrznych. Postanowiono zabiegać o ich pozyskanie.

2.

Prezes Bogdan Górny podtrzymał swoją propozycję nawiązania kontaktów z innymi stowarzyszeniami kulturalnymi w celu wymiany doświadczeń. Pozytywnie oceniono majowe (23 maja) spotkanie robocze z Zarządem Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury z Gorzowa Wlkp; któremu towarzyszyła publiczna prezentacja twórczości zrzeszonych w nim pisarzy, poetów, członków sekcji plastycznej i młodych wokalistek. Program „Z minionych zdarzeń ścieram kurz” został też pozytywnie odebrany przez zaproszonych z tej okazji uczestników Domu Dziennego Pobytu w Nowym Tomyślu oraz słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

3.

Skarbnik Barbara Jandy poinformowała, że z tytułu 1 % podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego na konto NTK wpłynęło 1 343, 70 zł.