Posiedzenie Zarządu NTK – 17.VIII.2015r.

1.

Wiceprezes NTK Lucyna Kończal-Gnap przedstawiła protokół komisji konkursowej VII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „O Wiklinowy Laur” w składzie: Teresa Tomsia, Renata Śmiertelna i Lucyna Kończal-Gnap. Na jego podstawie Zarząd NTK podjął decyzję w sprawie przyznania nagród finansowych i rzeczowych laureatom konkursu.


W kategorii dorosłych:
I miejsce  – nagroda finansowa  w wysokości 750, 00 zł oraz nagroda rzeczowa
II miejsce –nagroda finansowa  w wysokości 500, 00 zł  oraz nagroda rzeczowa
III miejsce – nagroda finansowa w wysokości 300, 00 zł oraz nagroda rzeczowa
oraz 4 wyróżnienia  – nagrody rzeczowe

W kategorii młodzieżowej  – Nagroda Specjalna w wysokości 750, 00 zł.

Nagrody rzeczowe ufundowało Ogólnopolskie Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy.

Zdecydowano, że nagrody finansowe przekazane zostaną na konta bankowe laureatów, a nagrody rzeczowe przesłane pocztą kurierską lub pocztą.

2.
Prezes NTK poinformował o wysokości otrzymanych do tej pory  od sponsorów środków finansowych na organizację Przeglądu Kapel Podwórkowych z okazji Jubileuszu Kapeli Zza Winkla. Środki te  stanowią kwotę 2 450, 00 zł. Przyjęto, że pozostałe ustalenia dotyczące organizacji przeglądu pozostają bez zmian.

3.

Wiceprezes NTK poinformowała o planowanym na sobotę 22 sierpnia 2015 r. spotkaniu Zarządu NTK z Zarządem – goszczącego w Nowym Tomyślu z okazji Jarmarku Chmielo-Wikliniarskiego –  Wronieckiego Towarzystwa Kulturalnego. Uzgodniono, że spotkanie to odbędzie się o godz. 17.00.