Posiedzenie Zarządu NTK – 18.V.2015r.

1.

Prezes NTK Tomasz Wlekły poinformował o konsultacjach przeprowadzonych w siedzibie PISOP w Poznaniu w sprawie wykonywania zadań dotowanych ze środków publicznych. Stowarzyszenie potwierdziło, że przyjęte przez NTK rozwiązania są właściwe, zadanie dotowane ze środków publicznych zostało wykonane zgodnie z zawartymi umowami. W związku z wydawaniem „Przeglądu Nowotomyskiego” NTK prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, która podlega kontroli w okresie 3.letnim. Koniecznym jest skierowanie wniosku do Narodowego Ośrodka ISSN w sprawie zmiany nazwy wydawcy „Przeglądu Nowotomyskiego”.


2.

Zarząd NTK, na podstawie § 11 Statutu, przyjął jednogłośnie uchwałę Nr 3/2015 w sprawie skreślenia z listy członków NTK p.Marka Haliniaka i  p.Tomasza Napierały.

3.
Prezes NTK poinformował o skierowaniu  do dyrektor NOK-u pisma w sprawie bezpłatnego użyczenia muszli koncertowej wraz z obsługą nagłośnienia i oświetleniem /w razie niepogody sali widowiskowej/ na przegląd kapel podwórkowych we wrześniu 2015 r.

4.

Zarząd NTK podjął decyzję o konieczności zawarcia umowy użyczenia lokalu na działalność NTK z MiPBP w Nowym Tomyślu oraz przygotowania umów na dystrybucję „Przeglądu Nowotomyskiego” z właścicielami kiosków. Projekty umów przygotuje biuro rachunkowe obsługujące NTK.