Posiedzenie Zarządu NTK – 2.XII.2015r.

1.

Członek Zarządu NTK Maria  Tyszkowska podsumowała XI Przegląd Piosenki Żołnierskiej i Niepodległościowej, który odbył się 10 listopada br. o godz. 10:00 w Nowotomyskim Ośrodku Kultury. W tegorocznym Przeglądzie wzięło udział 10 zespołów z 8 szkół – także spoza gminy Nowy Tomyśl. Po zakończeniu Przeglądu uczestnicy odebrali podziękowania w formie dyplomów, złożono także kwiaty pod Pomnikiem Powstańców Wlkp. Informacje na temat przebiegu Przeglądu ukazały się w lokalnej prasie i na portalach internetowych. Impreza została rozliczona pod względem finansowym.


2.

Zarząd NTK podjął decyzję w sprawie ubiegania się o środki z Gminy Nowy Tomyśl i Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu w ramach konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wydawanie w 2016 r. „Przeglądu Nowotomyskiego” na ogólną kwotę 22 000 zł.

3.

Skarbnik NTK Barbara Jandy poinformowała o wysokości wpływów z 1% podatku za 2014 r. przekazanych na rzecz NTK w 2015 r. Wyniosły one 2 674, 50 zł.

4.
Prezes NTK Tomasz Wlekły poinformował o zakończeniu i całkowitym rozliczeniu realizacji zadania: Przegląd Kapel Podwórkowych związanego z jubileuszem 35.lecia Kapeli „Zza Winkla”.