Posiedzenie Zarządu NTK – 20.II.2014r.

1.

Zarząd przyjął, że w projekcie umowy z Wydawnictwem „Opalgraf” w Opalenicy wprowadzony zostanie zapis mówiący o konieczności przechowywania przez Wydawnictwo zapisu cyfrowego materiałów i zdjęć w rozdzielczości co najmniej 1200 dpi, umożliwiającego prezentację wydawnictwa na stronie internetowej NTK.

2.

Przyjęto uchwałę Zarządu NTK nr 1/2014 w sprawie przyjęcia dwóch nowych członków.
3.

Zarząd przyjął projekty sprawozdań i uchwał w sprawach:
a. Sprawozdania merytorycznego z działalności NTK za rok 2013;
b. Sprawozdania finansowego z działalności NTK za rok 2013;
c. udzielenia absolutorium Zarządowi NTK za rok 2013;
d. Uchwałę Walnego Zebrania Nr 2/2014 w sprawie przeznaczenia zysku z działalności NTK za rok 2013 w kwocie 1317,74 zł na fundusz statutowy Towarzystwa;
e. Uchwałę Walnego Zebrania Nr 3/2014 w sprawie minimalnej składki członkowskiej na rok 2014.

4.

Zarząd omówił wstępną koncepcję przygotowania projektu zainteresowania mieszkańców historią i okolicznościami pojawienia się w Nowym Tomyślu historycznego modelu samolotu w NPKiW oraz potrzebę jego renowacji. Ustalono potrzebę zebrania materiałów archiwalnych z tego wydarzenia oraz przeprowadzenia wywiadów z osobami, które mogły przyczynić się do jego sprowadzenia do Nowego Tomyśla.