Posiedzenie Zarządu NTK – 23.II.2016r.

1.

Prezes NTK Tomasz Wlekły przedstawił projekt sprawozdania merytorycznego z działalności NTK za 2015 r. Projekt przyjęty został przez Zarząd NTK jednogłośnie i zostanie zarekomendowany Walnemu Zebraniu.

2.

Skarbnik NTK Barbara Jandy przedstawiła projekt sprawozdania finansowego z działalności NTK za 2015 rok.  Poinformowała, że strata za 2015 r. wyniosła 1 536, 77 zł i proponuje, aby zarekomendować Walnemu Zebraniu  pokrycie straty z funduszu statutowego NTK.

3.

Zarząd NTK przyjął jednogłośnie uchwałę Nr 1-2016 Zarządu w sprawie przyjęcia Beaty Baran do NTK.

4.

Zarząd NTK podjął decyzję w sprawie dofinansowania w kwocie 300, 00 zł tomiku poezji „Wybudzenia” Katarzyny Kutzmann – Solarek wydawanego w ramach cyklu: Nowotomyskiego Piętra Wyrazów Literackich  przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Nowym Tomyślu.  

5.

Zarząd NTK przyjął informację w sprawie otrzymania dofinansowania do wydawania kwartalnika „Przegląd Nowotomyski” w kwocie 20 000,00  zł z Gminy Nowy Tomyśl i oczekuje na podpisanie umowy i przekazanie środków w kwocie 1 500,00 zł ze Starostwa Powiatowego.